PL EN


2018 | 359 | 162-174
Article title

Współpraca międzyorganizacyjna a działalność innowacyjna przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
EN
Inter-organizational cooperation and innovation performance of manufacturing enterprises in Poland: results of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu współpracy międzyorganizacyjnej na wyniki działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce. W artykule wykorzystano wyniki badań własnych autora przeprowadzonych na celowo dobranej próbie 48 przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Zakres czasowy badań obejmował lata 2014-2016. Wyniki przeprowadzonych analiz zasadniczo potwierdziły pozytywny wpływ współpracy międzyorganizacyjnej na wyniki działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw. W szczególności badania wykazały statystycznie istotną zależność pomiędzy stopniem dywersyfikacji powiązań zewnętrznych a poziomem nowości wprowadzanych innowacji, jak również pomiędzy liczbą powiązań z podmiotami zewnętrznymi a liczbą wprowadzanych innowacji produktowych i procesowych. Nie stwierdzono natomiast zależności pomiędzy współpracą przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym a poziomem nowości wprowadzanych innowacji.
EN
The aim of this paper is to investigate the impact of inter-organizational cooperation on innovation performance of manufacturing companies in Poland. In the study the results of survey conducted among a purposefully selected sample of 48 enterprises were used. The time range of research covered the period 2014-2016. The results generally confirmed the positive impact of inter-organizational cooperation on innovation performance of the surveyed companies. In particular, the study has shown a statistically significant relationship between diversification of external links and the level of novelty of introduced product innovations, as well as between the number of relationships with external entities and the number of product and process innovations. Surprisingly, there was no relationship between the cooperation with research organizations and the level of novelty of introduced product innovations.
Year
Volume
359
Pages
162-174
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
References
 • Barge-Gil A. (2010), Cooperation-Based Innovators and Peripheral Cooperators: An Empirical Analysis of Their Characteristics and Behavior, „Technovation”, Vol. 30, No. 3.
 • Beers C. van, Zand F. (2014), R&D Cooperation, Partner Diversity, and Innovation Performance: An Empirical Analysis, „The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 31, No. 2.
 • Belderbos R., Carree M., Lokshin B. (2004), Cooperative R&D and Firm Performance, „Research Policy”, Vol. 33, No. 10.
 • Faria P. de, Lima F., Santos R. (2010), Cooperation in Innovation Activities: The Importance of Partners, „Research Policy”, Vol. 39, No. 8.
 • Faems D., Looy B. van, Koenraad D. (2005), Interorganizational Collaboration and Innovation: Toward a Portfolio Approach, „The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 22, No. 3.
 • Hottenrott H., Lopes-Bento C. (2016), R&D Partnership and Innovation Performance: Can There Be too Much of a Good Thing? „The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 31, No. 2.
 • Kang K.H., Kang J. (2010), Does Partner Type Matter in R&D Collaboration for Product Innovation? „Technology Analysis & Strategic Management”, Vol. 22, No. 8.
 • Lasagni A. (2012), How Can External Relationships Enhance Innovation in SMEs? New Evidence for Europe, „Journal of Small Business Management”, Vol. 50, No. 2.
 • Mioti L., Sachwald F. (2003), Co-operative R&D: Why and with Whom? An Integrated Framework of Analysis, „Research Policy”, Vol. 32, No. 8.
 • Nieto M.J., Santamaria L. (2007), The Importance of Diverse Collaborative Networks for the Novelty of Product Innovation, „Technovation”, Vol. 27, No. 6-7.
 • Nieto M.J., Santamaria L. (2010), Technological Collaboration: Bridging the Innovation Gap Between Small and Large Firms, „Journal of Small Business Management”, Vol. 48, No. 1.
 • Oerlemans L., Knoben J., Pretorius M. (2013), Alliance Portfolio Diversity, Radical and Incremental Innovation: The Moderating Role of Technology Management, „Technovation”, Vol. 33, No. 6-7.
 • Temel S., Mention A.-L., Torkkeli M. (2013), The Impact of Cooperation on Firms’ Innovation Propensity in Emerging Economies, „Journal of Technology Management & Innovation”, Vol. 8, No. 1.
 • Tӧdtling F., Lehner P., Kaufmann A. (2009), Do Different Types of Innovation Rely on Specific Kinds of Knowledge Interactions? „Technovation”, Vol. 29, No. 1.
 • Tomlinson P. (2010), Co-operative Ties and Innovation: Some New Evidence for UK Manufacturing, „Research Policy”, Vol. 39, No. 6.
 • Un C.A., Cuervo-Cazurra A., Asakawa K. (2010), R&D Collaborations and Product Innovation, „The Journal of Product Innovation Management”, Vol. 27, No. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2c8f580e-2309-4634-bfa9-e4d21bf74f5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.