PL EN


2016 | 299 | 71-79
Article title

Implementacja szczupłej rachunkowości – metaanaliza badań

Authors
Content
Title variants
EN
Lean accounting in practice – empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest synteza wiedzy dotyczącej czynników determinujących implementację szczupłej rachunkowości zarządczej. Niski poziom implementacji szczupłej rachunkowości zarządczej w stosunku do zaimplementowanych metod szczupłego zarządzania produkcją stał się przedmiotem zainteresowania badaczy naukowych. Na podstawie przeglądu literatury polskiej i zagranicznej zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych oraz przykład praktycznego wdrożenia metod szczupłej rachunkowości zarządczej w firmie produkcyjnej.
EN
The aim of the article is a synthesis of knowledge on the determinants of the implementation of lean management accounting. The low level of implementation of lean management accounting in relation to the implemented methods of lean production management, has become a subject of researchers’ interest. On the basis of the review of polish and foreign literature there have been presented the results of empirical research and the example of the practical implementation of methods of lean management accounting in a manufacturing company.
Year
Volume
299
Pages
71-79
Physical description
Contributors
author
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania
References
 • Brosnahan J.P. (2008), Unleash the Power of Lean Accounting, „Journal of Accountancy”, July.
 • Cable J. (2009), Watlow Electric Finds Value in Lean Accounting: Manufacturer of Industrial Electric Heaters and Components Offers Best Practices for Implementation, „Week Industry”, 20 August.
 • Cunningham J., Fiume O. (2003), Real Numbers: Management Accounting in a Lean Organization, Managing Times Press, Durham, NC.
 • Cunningham J., Jones D. (2007), Easier, Simpler, Faster: Systems Strategy for Lean IT, Productivity Press, New York, NY.
 • Fullerton R., Kennedy A., Widener S.K. (2013), Management Accounting and Control Practices in a Lean Manufacturing Environment, „Accounting, Organizations and Society”.
 • Grasso L. (2007). Lean Accounting: Best Practices for Sustainable Integration, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 • Łada M. (2012), Analiza rentowności i strumieni wartości, „Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu”, nr 252.
 • Łada M., Burkat H. (2015), Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 245.
 • Maskell B. (2005), Lean Accounting: What’s All about? AME Association for Manufacturing Excellence.
 • Michalak J. (2009), Założenia, zasady i narzędzia lean accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 49(105).
 • Nowak E. (2015), Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami rozważania o relacjach, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 245.
 • Rao M., Bargerstock A. (2011), Exploring the Role of Standard Costing in Lean Manufacturing Enterprises: A Structuration Theory Approach, „Management Accounting Quarterly”, Fall.
 • Rosa A., Machado M. (2013), Lean Accounting: Accounting Contribution for Lean Management Philosophy [w:] Proceedings of the Tourism and Management Studies International Conference, Vol. 3, University of Algarve, Algarve, Portugal.
 • Sobańska I. (2011), Rachunkowość w zarządzaniu szczupłym przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 668, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 41.
 • Sobańska I. (2013), Lean accounting integralny element lean management, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa.
 • Timm P.H. (2015), Perceptions of Value Stream Costing and the Effect on Lean Accounting Implementation, Walden University.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2ce819fe-2fd4-49bf-b669-d78bf6aa1f9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.