PL EN


2017 | 332 | 46-55
Article title

Racjonalizacja przydziału ładunków w przewozach wahadłowych LH (line haul) przedsiębiorstwa kurierskiego

Content
Title variants
EN
Rationalization of the parcel assignment in the line haul transfers of courier enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kluczową częścią systemu logistycznego przedsiębiorstw kurierskich są przewozy liniowe (LH) o charakterze wahadłowym. Jednocześnie postulat minimalizacji kosztów działalności wymusza na przedsiębiorstwach sterowanie kluczowym dla nich parametrem, jakim jest koszt jednostkowy przewozu paczki głównie poprzez sterowanie pracą przewozową. Z perspektywy optymalizacji w bieżących warunkach rynkowych działalności procesów LH, inicjuje to szereg problemów decyzyjnych, zarówno w warstwie strategicznej, jak i operacyjnej. W praktyce, ze względu na czynniki ograniczające, możliwe jest wdrożenie tylko części rozwiązań optymalizacyjnych, co w ujęciu systemowym umożliwić może racjonalizację działalności przedsiębiorstwa.
EN
Parcel companies base their economic activity mostly on the line haul transfers. At the same time, due to the fact that they want to minimize the costs of their activity they have to control the crucial parameter, that is the unitary cost of parcel transport. From the optimization point of view, in the current market conditions of the LH processes it leads to a number of decision problems, both in the strategic and in the operational tier. In practice, due to various restrictions, it is possible only to introduce some of the optimization solutions, which, in the systematic approach, allows the enterprises to rationalize their activity.
Year
Volume
332
Pages
46-55
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
 • Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
References
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B. (2002), Supply Chain Logistics Management, McGraw Hill, New York.
 • Campbell J.F. (1994), Integer Programming Formulations of Discrete Hub Location Problems, “European Journal of Operational Research”, Vol. 72, Iss. 2, s. 387-405.
 • Correia I., Nickel S., Saldanha-da-Gama F. (2011), Hub and Spoke Network Design with Single Assignment, Capacity Decisions and Balancing Requirements, “Applied Mathematical Modelling”, Vol. 35, s. 4841-4851.
 • Ene S., Ozturk N. (2012), Storage Location Assignment and Order Picking Optimization in the Automotive Industry, “International Journal of Advanced Manufacturing Technology”, Vol. 60, Iss. 2, s. 787-797.
 • Hesse M. (2002), Shipping News: The Implications of Electronic Commerce for Logistics and Freight Transport, “Resources, Conservation and Recycling”, Vol. 36, Iss. 3, s. 211-240.
 • Koç C., Bektaç T., Jabali O., Laporte G. (2016), A Comparison of Three Idling Options in Long-Haul Truck Scheduling, “Transport Research Part B: Methodological”, Vol. 93, s. 631-647.
 • Kostrzewa K. (2016), Sortownia centralna i transport liniowy, http://www.kurierem.pl/porady-LH-transport-liniowy-29.html (dostęp: 25.10.2016).
 • Marcysiak A., Pieniak-Lendzion K., Lendzion M. (2013), Usługi kurierskie na rynku usług logistycznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 96, s. 29-38.
 • Meng Q., Yang Y. (2002), Benefit Distribution and Equity in Road Network Design, “Transport Research Part B: Methodological”, Vol. 36, Iss. 1, s. 19-35.
 • Mills-Tettey G.A., Stentz A., Dias M.B. (2007), The Dynamic Hungarian Algorithm for the Assignment Problem with Changing Costs, Robotics Institute, Pennsylvania.
 • O’Kelly M., Miller H. (1994), The Hub Network Design Problem: A Review and Synthesis, “Journal of Transport Geography”, Vol. 2, Iss. 1, s. 31-40.
 • Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku (2016), http://www.pwc.pl/pl/media/2016/polski-rynekprzesylek-kep-nadal-z-dwucyfrowym-wzrostem.html (dostęp: 25.10.2016).
 • Polski rynek pocztowy – moment przełomu. Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze (2015), Instytut Pocztowy, Warszawa, http://instytutpocztowy.pl/files/raport_II_Instytut_Pocztowy_02_04_15.pdf (dostęp: 25.10.2016).
 • Romański W. (2003), Wszechobecny DHL, “Businessman Magazine”, nr 3, s. 100-101.
 • Rydzkowski W. (red.) (2011), Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, ILiM, Poznań.
 • Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r.o łączności. Dz.U. z 1995 r., nr 117, poz. 564 ze zm.
 • Wasiak M., Jacyna-Gołda I. (2016), Transport drogowy w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wasner M., Zapfel G. (2004), An Integrated Multi-Depot Hub-Location Vehicle Routing Model for Network Planning of Parcel Service, “International Journal of Production Economics”, Vol. 90, Iss. 1, s. 403-419.
 • Zapfel G., Wasner M. (2002), Planning and Optimization of Hub-And-Spoke Transportation Networks of Cooperative Third Party Logistics Providers, “International Journal of Production Economics”, Vol. 78, Iss. 2, s. 207-220.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2d0b777c-6584-44c2-a6b7-b3cdaab051a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.