PL EN


2016 | 276 | 72-82
Article title

Kapitał kreatywny i jego pomiar

Content
Title variants
EN
The measurement of creative capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia propozycje pomiaru kapitału kreatywnego zaprezentowane przez różne ośrodki badawcze, w tym również dla Polski. Dokonano także oceny przestrzennej korelacji różnych komponentów tego kapitału i stwierdzono, że nie zawsze uzyskane wyniki prowadzą do podobnych wniosków.
EN
The article is presenting various proposals of the measurement of creative capital, including for Poland. They also made an appraisal of spatial correlation of different components of this capital and they stated that not always achieved results caused similar conclusions.
Year
Volume
276
Pages
72-82
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa. Instytut Statystyki i Demografii
References
 • Bacon-Shone J., Hui D. (2011), Design and Construction of the Hong Kong Creativity Index, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/ hongkong.pdf [dostęp: 3.04.2012].
 • Becker G. (1962), Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy", No. 70, s. 9-49.
 • Bobirca A., Draghici A. (2011), Creativity and Economic Development, "World Academy of Science, Engineering and Technology", No 59, p. 887-892
 • Bourdieu P. (1986), The Forms of Capital [w:] J. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 • Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology", Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95-120.
 • Dinescu M.-C., Fabian A.M. (2011), Creative Potential of Research and Development - a Composite Index of Potential Scientific Creativity, "The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences", Vol. 1, No. 2, s. 77-82.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Kern P., Runge J. (2010), KEA Briefing: Towards a European Creativity Index, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/kea.pdf (dostęp: 10.09.2015).
 • Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A., red. (2004), Dobrobyt społeczny, nierówność i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Kozielecki J. (2008), Psychologia w wielkim świecie, Wydawnictwo Akademickie "Żak", rozdz. I.
 • Kryńska E., red. (2006), Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil A. (1992), Contribution to the Empirics of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", No. 107, s. 407-437.
 • Podogrodzka M. (2013), Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce, "Studia Ekonomiczne. INE PAN", nr 3, s. 417-440.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Schultz T.W. (1961), Investment in Human Capital, "The American Economic Review", No. 51, s. 1-17.
 • Woźniak M.G., red. (2011), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2d44c225-2eb9-48d1-a9b3-051632cd78a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.