Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 383 | 56-71

Article title

Influence of the medicinal products distribution model and improvements to processes on the workload of pharmaceutical and nursing staff at hospital

Authors

Content

Title variants

PL
Wpływ modelu dystrybucji produktów leczniczych oraz usprawnień procesowych na obciążenie personelu farmaceutycznego i pielęgniarskiego w szpitalu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The goal of the article is to present results of research aimed at evaluating the influence of distribution models of pharmaceuticals on hospital staff. The research was carried out in a Polish hospital, including ca. 1500 beds and 30 wards. Process analysis and mapping by means of the BPMN standard were used for the sake of the research. Logistics processes in the hospital pharmacy were analysed, including ward data. In order to obtain research data, hospital staff was observed and interviewed. The results of the research proved that the shift of the location where patient doses of pharmaceuticals are picked and use of an automated distribution device will not always contribute to the reduction of workload of staff in all processes.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad wpływem modelu dystrybucji produktów leczniczych w szpitalu na obciążenie personelu szpitalnego. Badanie zostało przeprowadzone w polskim podmiocie leczniczym, liczącym ok. 1500 łóżek i 30 oddziałów. W badaniach wykorzystano analizę procesową i mapowanie procesów przy użyciu standardu BPMN. Analizie poddano wybrane procesy logistyczne na poziomie apteki centralnej szpitala, z uwzględnieniem danych z oddziałów. Dane do badań uzyskano w wyniku wywiadu i obserwacji personelu szpitalnego. Wyniki badań wykazały, że przesunięcie miejsca kompletacji dawek leków dla pacjenta i zastosowanie automatu lekowego nie przyczyni się do zmniejszenia obciążenia personelu farmaceutycznego i pielęgniarskiego we wszystkich zbadanych procesach.

Year

Volume

383

Pages

56-71

Physical description

Contributors

 • Institute of Logistics and Warehousing, Poznań

References

 • Agrawal A. (2009), Medication Errors: Prevention Using Information Technology Systems, “British Journal of Clinical Pharmacology”, Vol. 67(6), pp. 681-686.
 • Austin J.A., Smith J.R., Tariq A. (2018), The Impact of Closed-Loop Electronic Medication Management on Time to First Dose: A Comparative Study Between Paper and Digital Hospital Environments, “International Journal of Pharmacy Practice”, Vol. 26(6), pp. 526-533.
 • Bonkowski J., Carnes C., Melucci J., Mirtallo J., Prier B., Reichert E., Moffatt-Bruce S., Weber R. (2013), Effect of Barcode-assisted Medication Administration on Emergency Department Medication Errors, “Academic Emergency Medicine”, Vol. 20, pp. 801-806.
 • Directive 2011/62/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, as regards the prevention of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products.
 • Foo G.T.T., Tan Ch.H., Hing W.Ch., Wu T.S. (2017), Identifying and Quantifying Weaknesses in the Closed Loop Medication Management System in Reducing Medication Errors Using a Direct Observational Apporach at an Academic Medical Centre, “Journal of Pharmacy Practice and Research”, Vol. 47, pp. 212-220.
 • Grześkowiak E. (2011), Farmacja szpitalna, http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/7715/78_farmacja_szpitalna_13072011.pdf (accessed: 5.02.2016).
 • Helmons P.J., Wargel L.N., Daniels C.E. (2009), Effect of Bar-code-assisted Medication Administration on Medication Administration Errors and Accuracy in Multiple Patient Care Areas, “American Journal of Health-System Pharmacy”, Vol. 66(13), pp. 1202-1210.
 • Jakubiak K. (2014), Lista największych szpitali 2014 (dane za rok 2013), „Puls Medycyny”, nr 18, http://e.pulsmedycyny.pl/3973318,36797,lista-najwiekszych-szpitali-2014 (accessed: 24.02.2016).
 • Karkowski T.A. (2015), Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nicolaou-Ghekas P. (2013), System Unit Dose – idealne rozwiązanie dla aptek szpitalnych, https://biotechnologia.pl/farmacja/system-unit-dose-idealne-rozwiazanie-dlaaptek-szpitalnych,13175 (accessed: 5.02.2016).
 • O’Brodovich M., Rappaport P. (1991), A Study Pre and Post Unit Dose Conversion in a Pediatric Hospital, “The Canadian Journal of Hospital Pharmacy”, Vol. 44, No. 1, pp. 5-15.
 • Puckett F. (1995), Medication Management Component of a Point of Care Information System, “American Journal of Health-System Pharmacy”, Vol. 52(12), pp. 1305-1309.
 • Religioni U. (2016), Optymalizacja kosztów leków – wskazówki dla szpitali, http://www.medexpress.pl/optymalizacja-kosztow-lekow-wskazowki-dla-szpitali/63156 (accessed: 15.05.2015).
 • Wulff Risoer B., Lisby M., Soerensen J. (2017), Cost-Effectiveness Analysis of an Automated Medication System Implemented in a Danish Hospital Setting, “Value in Health”, Vol. 20, pp. 886-893.
 • Żuk A., Stępniak P., Bialik W. (2017), Systemy automatycznej dystrybucji leków (unit dose) w szpitalach w Polsce oraz w wybranych krajach świata, „Annales Academiae Medicae Silesiensis”, Vol. 71, pp. 304-313.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2d6685af-711e-4dc8-8077-ac3d581dd444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.