Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 236 | 96-109

Article title

Pomostowy kapitał społeczny polskich i hiszpańskich studentów

Content

Title variants

EN
Bridging Social Capital Polish and Spanish Students

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza porównawcza pomostowego kapitału społecznego, oparta na wybranych wynikach badań ankietowych polskich i hiszpańskich studentów. Badania ankietowe przeprowadzono wśród studentów pierwszego roku studiów na przełomie października i listopada 2013 r., gdy zaczynali oni swoją edukację na poziomie akademickim. Dokonana w artykule kwantyfikacja pomostowego kapitału respondentów została oparta na definicyjnym ujęciu Putnama i operacjonalizacyjnym ujęciu kapitału społecznego, przedstawionym przez W. van Oorschota, W. Artsa i J. Gelissena. Wyniki badań i wnioski sformułowane na ich podstawie sugerują, że poziom pomostowego kapitału społecznego w ankietowanych grupach osób jest stosunkowo niski.
EN
The aim of this article is a comparative analysis of bridging social capital based on the results of surveys of selected Polish and Spanish students. A survey carried out among first-year students in late October and early November 2013, when they began their university education. Effected in the article quantification of bridging capital of respondents is based on the Putnam's definitional approach and the model approach as formulated by W. van Oorschot, W. Arts and J. Gelissen. The results and conclusions drawn on their basis suggests that the level of the bridging social capital among the surveyed group of people is relatively low.

Year

Volume

236

Pages

96-109

Physical description

Contributors

References

 • Bjørnskov Ch., Sønderskov K.M. (2013), Is Social Capital a Good Concept?, "Social Indicators Research", Vol. 114(3), No. 12, http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-012-0199-1 (dostęp: 18.05.2015).
 • Bourdieu P. (1997), The Forms of Capital [w:] A. Halsey, H. Lauder, P. Brown i in. (eds.), Education: Culture, Economy, Society, Oxford University Press, Oxford.
 • Coleman J. (1990), Social Capital [w:] Foundations of Social Theory, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 • Deth J.W. van (2003), Measuring Social Capital: Orthodoxies and Continuing Controversies, "International Journal of Social Research Methodology", Vol. 6, No. 1.
 • Frieske K.W., Pawłowska K. (2011), Kapitał społeczny - lek na całe zło?, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 • Fukuyama F. (2000), Social Capital and Civil Society, IMF Working Paper WP/00/74.
 • Gittell R.J., Vidal A. (1998), Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Grootaert Ch., Bastelaer T. van (2001), Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and Recommendations from The Social Capital Initiative, Social Capital Initiative Working Paper Series, www.worldbank.org/socialdevelopment (dostęp: 14.05.2015).
 • Johnston G., Percy-Smith J. (2003), In Search of Social Capital, "Policy & Politics", No. 31.
 • Lin N. (2001), Social Capital a Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Łopaciuk-Gonczaryk B. (2012), Mierzenie kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 • Nagaj R. (2013), Regulacyjna rola państwa na przykładzie polskiego rynku usług telekomunikacyjnych i elektroenergetyki, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Narayan D., Cassidy M.F. (2001), A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory, "Current Sociology", Vol. 49, No. 2.
 • OECD (2001), The Well-being of Nations: The Role of Human and Social Capital, Paris.
 • Onyx J., Bullen P. (2000), Measuring Social Capital in Five Communities, "The Journal of Applied Behavioral Science", No. 36(1).
 • Oorschot W. van, Arts W., Gelissen J. (2006), Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon, "Acta Sociologica", Vol. 49(2).
 • Putnam R. (1995), Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków.
 • Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego [w:] T. Kazimierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Węziak-Białowolska D. (2010), Kapitał społeczny w Polsce w świetle diagnozy społecznej - pomiar i wybrane wyniki empiryczne, "Studia Demograficzne", nr 1-2 (157-158).
 • Woolcock M. (1998), Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework, "Theory and Society", No. 27.
 • World Bank (2015), Instruments of the Social Capital Assessment Tool, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPSIA/ 0,,contentMDK:20472532~isCURL:Y~menuPK:1108016~pagePK:148956~piPK: 216618~theSitePK:490130,00.html (dostęp: 28.05.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2d78299c-0352-4f9f-b815-f482af7913f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.