PL EN


2016 | 272 | 78-86
Article title

Społeczne aspekty inwestowania na giełdzie papierów wartościowych - parkiet okiem socjologa

Authors
Content
Title variants
EN
Stock exchange from the perspective of a sociologist - social aspects of investing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestie zastosowań socjologii w zrozumieniu mechanizmów związanych z funkcjonowaniem giełd papierów wartościowych. Jego celem jest ukazanie zjawisk społecznych wpływających na celowość inwestycji w papiery wartościowe.
EN
The article covers the notions of applying the sociology to understand the mechanisms that are involved in stock exchange functioning. The purpose of this article is to show the social phenomena affecting the advisability of investing in securities.
Keywords
Year
Volume
272
Pages
78-86
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania i Nauk Społecznych
References
 • Ackert L., Deaves R. (2009), Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets, Cengage Learning, Boston.
 • Anderson B. (1997), Wspólnoty wyobrażone: rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Znak, Kraków.
 • Blumer E. (1969), Symbolic Interakcionism Perspective and Method, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Chomczyński P. (2008), Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej: proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (2010), Cudze problemy dwadzieścia lat później (wstęp do wydania drugiego) [w:] M. Czyżewski, K. Dunin, A. Piotrowski (red.), Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Ćwiklińska-Surdyk D., Surdyk A. (2012), Człowiek jako aktor na scenie życia. Teorie G.H. Meada i E. Goffmana a narracyjne gry fabularne, "Homo Ludens", nr 1/(4).
 • Duncan H. (2009), Symbols and Social Theory, Oxford University Press, New York.
 • Dijk T. van (2001), Dyskurs jako struktura i proces, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Faith C. (2012), Spekulacja intuicyjna, Linia, Ożarów Mazowiecki.
 • Giddens A. (1998), Socjologia. Zwięzłe lecz krytyczne wprowadzenie, Zysk i Ska, Poznań.
 • Hałas E. (2006), Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń, Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hens T., Bachmann K. (2010), Psychologia rynku dla doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Knorr Cetina K., Bruegger U. (2002), Global Microstructures: The Virtual Societies of Financial Markets, "American Journal of Sociology", Vol. 107.
 • Larson C.J. (1973), Major Themes in Sociological Theory, D. McKay, New York.
 • Nijakowski L.M. (2006), Analiza dyskursu na temat mniejszości narodowych i etnicznych w polskich mediach, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4820 (dostęp: 20.07.2014).
 • Nofsinger J.R, (2010), Psychologia inwestowania, Onepress, Gliwice.
 • Preda A. (2012), The Sociological Approach to Financial Markets, "Journal of Economic Surveys", Vol. 21, No. 3.
 • Rose A.M., ed. (1971), Human Behaviour and Social Process. An Interactionist Approach, Routlege and Kegan Paul, London.
 • Słownik Języka Polskiego (1979), PWN, Warszawa.
 • Spearling A.P. (1995), Psychologia, Zysk i Ska, Poznań.
 • Strauss A. (1978), Negotiations: Varieties, Contexts, Processes, and Social Order, Jossey- Bass, Hoboken.
 • Strauss A. (1991), Creating Sociological Awareness. Collective Images and Symbolic Representations, Transaction Publischers, New Brunswick - London.
 • Stryker S. (1980), Symbolic Interactionism a Social Structural Version, Benjamin/ Cummings Publishing, Menlo Park, CA.
 • Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tuczko J. (2010), Zrozumieć finanse. Inteligencja finansowa w zarządzaniu portfelem prywatnym i biznesem, Difin, Warszawa.
 • Wąsowicz-Kiryło G. (2008), Psychologia finansowa, Difin, Warszawa.
 • Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
 • [www 1] http://alexmegalexus.blogspot.com/2011/12/example-of-symbolic-interactionism. html (dostęp: 7.07.2014).
 • [www 2] http://insecurityanalyst.blogspot.com/2014/02/symbolic-interactionism-stockmarket. html (dostęp: 29.07.2014).
 • [www 3] http://socjolekt.uni.opole.pl/?p=10502 (dostęp: 12.07.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2d983407-6399-4d63-9efa-8e4d7342d711
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.