Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 249 | 306-315

Article title

Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie branży spożywczej – analiza zewnętrzna i wewnętrzna

Authors

Content

Title variants

EN
The logistics customer service in food industry enterprise – the external and internal analysis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W opracowaniu zawarto wyniki badań przeprowadzonych w wybranym przedsiębiorstwie branży spożywczej. Zaprezentowano dualne podejście do oceny poziomu jakości logistycznej obsługi klienta. Do analizy wewnętrznej zastosowano metodę rankingową opartą na ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników przedsiębiorstwa, natomiast analizę zewnętrzną przeprowadzono na podstawie Servqual.
EN
The paper contains the results of research carried out in a food company. There are presented dual approach to the assessment of the logistics customer service quality level. For the internal analysis there was applied ranking method based on a survey conducted among employees, while the external analysis was based on Servqual method.

Year

Volume

249

Pages

306-315

Physical description

Contributors

author

References

  • Borkowski St., Corejowa T. (2004), Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
  • Daroń M., Górska M. (2014), Ocena czynników napędzających doskonalenie w obszarze logistyki zaopatrzenia, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5, s. 216-224.
  • Dudek D. (2009), Metody redukcji w analizie wskaźnikowej procesów logistycznych przedsiębiorstw usługowych [w:]: R. Kucęba, J. Nazarko (red.), Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 26-37.
  • Nowakowska-Grunt J. (2005), System of Information in the Wholesale Agri-Food Industry in Poland [w:] L. Bohdanec (ed.), ECOMA. Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment, Part II, Proceedings of the International Scientific Conference, Czech Republic, s. 331-334.
  • Rolnictwo w 2013 r. (2014), Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2dd68f06-b068-4e88-a445-2e02f1f05eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.