PL EN


2015 | 249 | 306-315
Article title

Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie branży spożywczej – analiza zewnętrzna i wewnętrzna

Authors
Content
Title variants
EN
The logistics customer service in food industry enterprise – the external and internal analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zawarto wyniki badań przeprowadzonych w wybranym przedsiębiorstwie branży spożywczej. Zaprezentowano dualne podejście do oceny poziomu jakości logistycznej obsługi klienta. Do analizy wewnętrznej zastosowano metodę rankingową opartą na ankiecie przeprowadzonej wśród pracowników przedsiębiorstwa, natomiast analizę zewnętrzną przeprowadzono na podstawie Servqual.
EN
The paper contains the results of research carried out in a food company. There are presented dual approach to the assessment of the logistics customer service quality level. For the internal analysis there was applied ranking method based on a survey conducted among employees, while the external analysis was based on Servqual method.
Year
Volume
249
Pages
306-315
Physical description
Contributors
author
References
  • Borkowski St., Corejowa T. (2004), Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, Sosnowiec.
  • Daroń M., Górska M. (2014), Ocena czynników napędzających doskonalenie w obszarze logistyki zaopatrzenia, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 5, s. 216-224.
  • Dudek D. (2009), Metody redukcji w analizie wskaźnikowej procesów logistycznych przedsiębiorstw usługowych [w:]: R. Kucęba, J. Nazarko (red.), Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 26-37.
  • Nowakowska-Grunt J. (2005), System of Information in the Wholesale Agri-Food Industry in Poland [w:] L. Bohdanec (ed.), ECOMA. Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment, Part II, Proceedings of the International Scientific Conference, Czech Republic, s. 331-334.
  • Rolnictwo w 2013 r. (2014), Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2dd68f06-b068-4e88-a445-2e02f1f05eee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.