PL EN


2016 | 263 | 179-189
Article title

Rola inwestorów w rozwoju nadzoru korporacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
The role of investors in the development of corporate governance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalnym aspektem nadzoru korporacyjnego jest zapewnienie odpowiedniej ochrony inwestorom. Wśród interesariuszy zaangażowanych w funkcjonowanie spółek najbardziej znaczącą rolę w rozwoju nadzoru korporacyjnego przypisuje się inwestorom instytucjonalnym. Ze względu na wolumen inwestycyjny, motywy inwestowania, wiedzę i horyzont czasowy są oni szczególnie zainteresowani zainicjowaniem zmian podnoszących jakość funkcjonowania rynku kapitałowego. Będąc postrzegani jako świadomi, aktywni i profesjonalni gracze giełdowi, są naśladowani przez inwestorów indywidualnych. W konsekwencji celem pracy jest weryfikacja hipotezy, w myśl której inwestorzy determinują kierunek rozwoju i zmian zachodzących w obszarze nadzoru korporacyjnego.
EN
A fundamental aspect of corporate governance is to ensure adequate protection for investors. Among the stakeholders involved in the operation of companies most significant role in the development of corporate governance is attributed to institutional investors. Due to the volume of investment, investment motives, knowledge and time horizon they are particularly interested in initiating changes to improve the quality of the capital market. Being seen as a conscious, active and professional stock exchange players are closely followed by individual investors. In consequence, the aim of the work is to verify the hypothesis, according to investors determine development and changes of corporate governance.
Year
Volume
263
Pages
179-189
Physical description
Contributors
References
 • Adamska A., Urbanek P. (2014), Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, „Gospodarka Narodowa”, nr 2.
 • Davis A. (1999), A strategic Approach to Corporate Governance, Gower Pub Co., Gower.
 • Dobosiewicz Z. (2013), Giełda. Zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe, PWE, Warszawa.
 • Jeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 • McKinsey & Company (2002), Global Investor Opinion Survey http://www.eiod.org/uploads/Publications/Pdf/II-Rp-4-1.pdf (dostęp: 10.06.2015).
 • Mesjasz Cz. (2011), Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa.
 • Monks R.A.G., Minow N. (1996), Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century, Blacwell Publishers, Cambridge.
 • OECD (2004), Zasady nadzoru korporacyjnego, OECD.
 • Oplustil K. (2010), Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance w spółce akcyjnej), C.H. Beck, Warszawa.
 • Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Placet Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Shleifer A., Vishny R.W. (1997), A Survey of Corporate Governance, „The Journal of Finance”, No. 2.
 • Słomka-Gołębiowska A. (2008), Ochrona inwestorów, nadzór korporacyjny a wartość przedsiębiorstwa [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniuwartości przedsiębiorstwa, UŁ, Łódź.
 • Solarz J.K. (1997), Metodologia badań złożonych układów organizacyjnych. Perspektywa „corporate governance”, Raport o Zarządzaniu – materiały pokonferencyjne,Warszawa.
 • Szomburg J., Tamowicz P., Dzierżanowski M. (2001), Corporate governance dla rozwoju Polski, IBnGR, Gdańsk.
 • Wawrzyniak B. (2000), Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym [w:] M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Grupy kapitałowew Polsce, Difin, Warszawa.
 • [www 1] http://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 10.06.2015).
 • [www 2] http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/Inwestorzy_ gieldowi-2H2014.pdf (dostęp:10.06.2015).
 • [www 3] http://gpwmedia.pl/wiadomosci/11283/warsawscan_2014_czyli_czego_oczekuja _inwestorzy_wyniki_osmej_edycji_badan_przeprowadzanych_wsrod_zarzadzajacych_i_analitykow/ (dostęp: 10.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2e5aa7cf-68ab-41ae-8581-14e076e404f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.