Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 333 | 248-260

Article title

Controlling procesów biznesowych w systemie controllingu przedsiębiorstwa – wybrane aspekty

Content

Title variants

EN
The process-oriented business controlling in company controlling – the choosen aspects

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano różne podejścia w zakresie definiowania controllingu i controllingu procesów biznesowych. Szczególną uwagę zwrócono na cel i zakres ich stosowania. W przypadku controllingu procesów biznesowych dodatkowo wyeksponowano orientacje, funkcje i zadania. Controlling procesów biznesowych może aktywnie wspomagać menedżerów procesów poprzez dostarczanie im wiarygodnych, aktualnych, przydatnych i tworzonych w odpowiedniej formie informacji. Natomiast z punktu widzenia przedsiębiorstwa zorientowanego procesowo powinien dodatkowo wspierać zarządzanie procesami w obszarze: identyfikacji procesów, ich pomiaru, analizy, kontroli i doskonalenia. Celem artykułu było przedstawienie roli controllingu procesów biznesowych w systemie controllingu przedsiębiorstwa. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury jako podstawowej metody badawczej.
EN
The article presents different approaches in defining controlling and process- -oriented business controlling. Particular attention was paid to the goal and their scope of application. In the case of process-oriented business controlling the orientations, functions and tasks were also highlighted. This kind of controlling could actively support process managers by providing them reliable, up-to-date and useful information. From the point of view of the process-oriented company, it should further support process management in the area of process identification, measurement, analysis, control and improvement. The purpose of this article was to present the role of process-oriented business controlling in enterprise controlling system. Implementation of this objective was associated with the using of the critical review of the literature as the primary method of research.

Year

Volume

333

Pages

248-260

Physical description

Contributors

 • Politechnika Rzeszowska. Wydział Zarządzania. Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

References

 • Blazek A. (1994), The Role of Controller, „Management Accounting”, Vol. 72, No. 3.
 • Błoński H., Stausberg M. (2003), Prozessmanagement in Pflegeorganisationen. Grundlagen – Erfahrungen – Perspektiven, Schlutersche GmbH&Co Verlag, Hannover.
 • Borucińska I. (2007), BI+, czyli controlling procesów, „Rachunkowość Zarządcza i Controlling”, nr 4.
 • Czarnecki M. (2007), Systemy zarządzania przez wartość – teoria i praktyka [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie 5. Zarządzanie – kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Dłubak M. (2003), Przesłanki wyznaczające kształt uniwersalnego modelu współczesnego controllingu, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Fink C.H. (2003), Prozessorientierte Unternehmensplanung. Analyse. Konzeption und Praxisbeispielen, Der Deutsche Universität Verlag, Stuttgart.
 • Fischer H., Fleischmann A., Obermeier S. (2006), Geschäftsprozesse realisieren. Ein praxisorientierter Leitfaden von der Strategie bis zur Implementierung, Wiesbaden Vieweg.
 • Friedl B. (2003), Controlling, UTB Verlag, Stuttgart.
 • Horvath P. (2006), Controlling 10. Auflage, Verlag Franz Vahlen, München.
 • Hulsenberg F., Wróbel J. (1995), Controlling, TNOiK, Zielona Góra.
 • Kardasz A. (2002), Struktura funkcjonalna controllingu, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Kardasz A. (2004), Controlling w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Major A. (1998), System controllingu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa.
 • Mann R., Mayer E. (1996), Controlling w twojej firmie, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice.
 • Nietsche B., Fischermanns G. (2010), Ganzheitliches Prozess – Management. Die VK – Best Methode der Versicherungskammer Bayern, „Zeitschrift Führung und Organisation”, Vol. 79, Iss. 5.
 • Nowak E. (2004), Istota i zakres controllingu [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODDK, Gdańsk.
 • Nowosielski S. (2008), Controlling procesów i projektów [w:] S. Nowosielski (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Ossadnik W. (2003), Controlling. 3. Auflage, Oldenburg – Verlag, München/Wien.
 • Rumler G.A., Branche A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
 • Siegwart H. (1982), Worin unterscheiden sich amerikanisches und deutsches Controlling, „Management Zeitschrift”, Nr. 2.
 • Sierpińska M., Niedbała B. (2003), Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Szydełko A. (2004), Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie, ODDK, Gdańsk.
 • Szydełko Ł. (2007), Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Szydełko Ł. (2010), Rachunek kosztów w analizie łańcucha wartości, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Szydełko Ł. (2011), Controlling procesów biznesowych – wybrane aspekty, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 • Vollmuth H. J. (1996), Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie, Placet, Warszawa.
 • Weber J. (2001), Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 • Wojtysiak-Kotlarski M. (2011), Charakterystyka kluczowych koncepcji zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa [w:] S. Kasiewicz (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2e8edd02-c838-4855-bae4-bc2756435ceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.