Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 276 | 223-235

Article title

Czynniki i bariery wdrażania koncepcji smart city w Polsce

Content

Title variants

EN
Factors and barriers of implementing the concept of smart city in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie założeń i możliwości wykorzystania koncepcji smart city w polskiej rzeczywistości. W artykule przedstawiono ideę smart city oraz korzyści i zagrożenia, jakie płyną z zastosowania jej w praktyce. Ponadto, zawarto analizę inicjatyw Komisji Europejskiej oraz polskich dokumentów strategicznych w odniesieniu do inteligentnego zarządzania miastem. Następnie wyciągnięto wnioski w zakresie czynników i przeszkód, które wpływają na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w polskich miastach.
EN
This article presents the possibilities of using smart city concept in the Polish reality. The article presents the idea of smart city and the benefits and threats of using it in practice. In addition, the article analyses activity of the European Commission and the Polish strategic documents in relation to intelligent city management. Then contains conclusions with regard to the factors and obstacles that affect the implementation of innovative solutions in Polish cities.

Year

Volume

276

Pages

223-235

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych

References

 • Allwinkle S., Cruickshank P. (2011), Creating Smarter Cities: An Overview, "Journal of Urban Technology", Vol. 18(2).
 • Boulton A., Brunn S.D., Devriendt L. (2011), Cyberinfrastructures and 'Smart' World Cities: Physical, Human and Soft Infrastructures [w:] B. Derudder, M. Hoyler, P.J. Taylor. F. Witlox (eds.), International Handbook of Globalization and World Cities, Cheltenham, Edward Elgar, Cheltenham.
 • Caragliu A., Del Bo Ch., Nijkamp P. (2011), Smart Cities in Europe, "Journal of Urban Technology", Vol. 18(2).
 • Chourabi H., Nam T., Walker S., Gil-Garcia J.R., Mellouli S., Nahon K., Pardo T.A., Scholl H.J. (2012), Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, Proceedings of 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.
 • Cohen B. (2015), The Top 10 Smartest European Cities, http://www.fastcoexist.com/ 1680856/the-top-10-smartest-european-cities (dostęp: 18.07.2015).
 • DSRK (2013), Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRKPL2030- RM.pdf (dostęp: 7.07.2015).
 • Fadaeenejad M., Saberian A.M., Fadaee M., Radzi M.A.M., Hizam H., AbKadir M.Z.A. (2014), The Present and Future of Smart Power Grid in Developing Countries, "Renewable and Sustainable Energy Reviews", Vol. 29.
 • Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanovic N., Meijers E. (2007), Smart Cities - Ranking of European Medium-Sized Cities (Report), Centre of Regional Science, Vienna UT, http://www.smart-cities.eu/download/ smart_cities_final_ report.pdf (dostęp: 15.07.2015).
 • Glaeser E.L. (2011), Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, Penguin Press, New York.
 • Glasmeier A., Christopherson S. (2015), Thinking about Smart Cities, "Cambridge Journal of Regions, Economy and Society", Vol. 8.
 • Hollands R. (2008), Will the Real Smart City Please Stand up? "City", Vol. 12(3).
 • Inteligentne miasta i społeczności - europejskie partnerstwo innowacji (2012), Komunikat Komisji (COM(2012) 4701).
 • Katz B., Bradley J. (2013), The Metropolitan Revolution: How Cities and Metros Are Fixing Our Broken Politics and Fragile Economy, Brooking Institution Press, Washington.
 • Komisja Europejska (2011), Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • KPM (2014), Krajowa Polityka Miejska (projekt I, marzec 2014), https://www.mir.gov.pl/media/4525/Krajowa_Polityka_Miejska_wersja_I_27032014. pdf (dostęp: 10.07.2015).
 • KSRR (2010), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, https://www.mir.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf (dostęp: 7.07.2015).
 • Lee J.H., Gong Hancock M., Hu M.-Ch. (2014), Towards an Effective Framework for Building Smart Cities: Lessons from Seoul and San Francisco, "Technological Forecasting & Social Change", Vol. 89.
 • Lehrer J. (2012), A Physicists Solves the City, "The New York Times", 17 December.
 • Manville C., Cochrane G., Cave J., Millard J., Pederson J.K., Thaarup R.K., Liebe A., Wissner M., Massink R., Kotterink B. (2014), Maping Smart Cities in the EU, Study, Directorate General for Internal Policies, Policy Department A: Economic and Scientific Policy, European Parliament, Brussels, January.
 • Nam T., Pardo T.A. (2011a), Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions, Proceedings of the 12th Annual International Conference on Digital Government Research, June 12-15, College Park, MA.
 • Nam T., Pardo T.A. (2011b), Smart City as Urban Innovation: Focusing on Management, Policy, and Context, Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, September 26-28, Tallin.
 • Nam T., Pardo T.A. (2014), The Changing Face of a City Government: A Case Study of Philly311, "Government Information Quarterly", Vol. 31.
 • OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, OECD Publishing, http://www.oecd.org/environment/outlookto2050 (dostęp: 15.07.2015).
 • Ogorkiewicz A.M. (2014), Polityka inteligentnych miast na szczeblu europejskim, "Smart Grids Polska", nr 2.
 • Opinia Komitetu Regionów, (2013), Inteligentne miasta i społeczności - Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (20013/C 280/06), Bruksela.
 • Plan działania na rzecz mobilności w miastach (2009), Komunikat Komisji (COM(2009) 490).
 • Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie (2008), Komunikat Komisji (COM(2008) 886).
 • Przyszłość miast, miasta przyszłości (2013), Raport THINKTANK, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (dostęp: 10.11.2015).
 • SIEG (2013), Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", http://www.mg.gov.pl/files/upload/20046/SIEG_PL_wersja%20ksiazkowa.pdf (dostęp: 7.07.2015).
 • Smart cities. Ranking of European medium-sized cities (2007), Centre of Regional Science, Vienna UT, October, http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities _final_report.pdf (dostęp: 10.11.2015).
 • SRK (2012), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, https://www.mir.gov.pl/ media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (dostęp: 7.07.2015).
 • SRT (2013), Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r., https://www.mir.gov.pl/ media/3511/Strategia_Rozwoju_Transportu_do_2020_roku.pdf (dostęp: 7.07.2015).
 • WHO (2013), World Health Statistics 2013, http://www.who.int/gho/publications/ world_health_statistics/2013/en/ (dostęp: 10.11.2015)
 • Zielona Księga (2007), W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, Komisja Europejska (COM(2007) 551).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2ea85bbb-44b8-44b0-94c0-c62c9ae7a1e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.