Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 321 | 100-117

Article title

E-narzędzia oraz przyszłość marketingu w działalności usługodawców logistycznych – wyniki badań

Content

Title variants

EN
E-tools and the future of marketing among logistics service providers – empirical research results

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja i ocena zakresu stosowania narzędzi e-marketingu przez usługodawców logistycznych oraz wskazanie kierunków rozwoju marketingu z perspektywy tych firm. Badania przeprowadzono na próbie liczącej 100 usługodawców z podziałem na trzy klasy, tj. 2PL, 3PL i 4PL. W analizie statystycznej wykorzystano miary statystyki opisowej oraz testy nieparametryczne. Badania potwierdziły przypuszczenie, że usługodawcy wykorzystują narzędzia e-marketingu w komunikacji z klientami. Nie udało się z kolei w pełni potwierdzić lub odrzucić drugiego założenia mówiącego, że usługodawcy różnią się między sobą skalą i zakresem stosowanych rozwiązań. Wyniki wskazują, że o potrzebie wzmocnienia rangi marketingu bardziej przekonani są usługodawcy 3PL i 2PL niż 4PL.
EN
The main purpose of this article is to identify the activities of logistics service providers (LSPs) in the area of e-marketing and to present the marketing development trends from the perspective of these companies. Direct research was conducted on a sample of 100 LSPs divided into three classes, i.e.: 2PL, 3PL and 4PL. Standard measures of descriptive statistics and non-parametric tests were used in the statistical analysis. Our studies tend to confirm the assumption that LSPs are using e-marketing tools to communicate with customers. However, we were unable to confirm or fully reject the second assumption saying that LSPs differ in their scale and scope from e-marketing practice. The research also shows that 2PL and 3PL are more convinced to strengthen the rank of marketing than 4PL.

Year

Volume

321

Pages

100-117

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki Ekonomicznej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki

References

 • El-Gohary H. (2010), E-Marketing − a Literature Review from a Small Businesses Perspective, “International Journal of Business and Social Science (IJBSS)”, Vol. 1, No. 1, s. 214-244.
 • Bajdak A. (2003), Internet w marketingu, PWE, Warszawa.
 • SEO copywriting – czym jest i dlaczego jest taki ważny? (2014), http://www.seowordpress.pl/seo-copywriting-czym-jest-i-dlaczego-jest-taki-wazny/ (dostęp: 20.02.2017).
 • Chmielarz W. (2007), Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
 • Ciesielski M., Długosz J. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 • Dehkordi G.J., Rezvani S., Rahman M.S., Nahid F.F.N., Jouya S.F. (2012), A Conceptual Study on e-Marketing and Its Operation on Firm's Promotion and Understanding Customer’s Response, “International Journal of Business and Management”, Vol. 7, No. 19, s. 114-124, http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/17362/13666 (dostęp: 5.03.2017).
 • Dolińska M. (2003), Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem, Placet, Warszawa.
 • Dominici G. (2009), From Marketing Mix to e-Marketing Mix: A Literature Overview and Classification, “International Journal of Business and Management”, Vol. 4, No. 9, s. 17-24.
 • Fariborzi E., Zahedifard M. (2012), E-mail Marketing: Advantages, Disadvantages and Improving Techniques, “International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning”, Vol. 2, No. 3, s. 232-236.
 • Frąckiewicz E. (2006), Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jak projektować reklamy w e-biznesie? (2011), http://prnews.pl/marketing-i-pr/jakprojektowac-reklamy-w-e-biznesie-66846.html (dostęp: 10.02.2017).
 • Kaznowski D. (2007), Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa.
 • Kersten W., Becker T., Flamig H. (2008), Global Logistics Management. Sustainability, Quality, Risks, ESV, Berlin.
 • Kieżel M., Wiechoczek J. (2016), Internet-based Marketing Tools for Customer Engagement Management, Proceedings of the International Marketing Trends Conference, ESCP-Europe and the Ca’ Foscari University Venezia, Venezia.
 • Lukassen P.J.H., Wallenburg C.M. (2010), Pricing Third-Party Logistics Services: Integrating Insights from the Logistics and Industrial Services Literature, “Transportation Journal”, Vol. 49, No. 2, s. 24-43.
 • Maciorowski A. (2013), E-marketing w praktyce. Strategie skutecznej promocji online, Samo Sedno, Edgard, Warszawa.
 • Majewski P. (2007), Czas na e-biznes, Helion, Gliwice.
 • Niestrój K. (2014), Pozycja oraz działalność usługodawców logistycznych 3PL w łańcuchach dostaw. Raport z badań, „Zeszyty Naukowe UG. Ekonomika Transportu i Logistyka”, nr 51, s. 331-348.
 • Ogrodzki T. (2011), Obecność treści o charakterze emocjonalnym w reklamie kontekstowej a poziom zainteresowania witryną firmową, Freezeeye.pl, Warszawa.
 • Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Saglietto L., Cezanne C. (2017), Global Intermediation and Logistics Service Providers, IGI Global, Hershey.
 • Sala P., Królewski J. (2016), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strzelecki A. (2016), Reklama kontekstowa, „Studia Ekonomiczne”, nr 216, s. 83-93.
 • Śliwińska K., Pacut M. (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Świtała M. (2011), Użyteczność stron internetowych operatorów logistycznych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 6, s. 9-15.
 • Świtała M. (2013), Marketing in the Business Activity of Logistics Service Providers, “LogForum”, Vol. 9, nr 3, s. 153-159.
 • Świtała M. (2016), Typology of Logistics Service Providers According to the Level of Innovativeness, „Handel Wewnętrzny”, nr 1/360, s. 317-333.
 • Świtała M., Klosa E. (2015), The Determinants of Logistics Cooperation in the Supply Chain − Selected Results of the Opinion Poll within Logistics Service Providers and Their Customers, “LogForum”, Vol. 11/4, s. 329-340.
 • Tiwana A. (2003), Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania. CRM, Placet, Warszawa.
 • Wieczorek T. (2003), E-biznes. Tom 2. Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy, WSB, Dąbrowa Górnicza.
 • Wziatek R. (2010), Marketing wirusowy w Internecie, „Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Seria: Studia i Materiały”, nr 29, s. 151-157.
 • [www 1] http://enterad.pl/wydawcy/logistyka/ (dostęp: 1.02.2017).
 • [www 2] http://nowymarketing.pl/a/2649,reklama-pre-roll-w-polsce-badanie-interactions-i-universal-mccann (dostęp: 1.03.2017).
 • [www 3] http://nowymarketing.pl/a/9287,p-ppc-encyklopedia-marketingu (dostęp: 1.03.2017).
 • [www 4] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-linki-sponsorowane-adwords-czym-sa-i-jakie-maja-zalety (dostęp: 10.02.2017).
 • [www 5] https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rodzaje-reklam-internetowych-cz-2-reklamy-niestandardowe/2 (dostęp: 10.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2ec1e35d-acfd-4165-bb8c-af43ed1ec979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.