Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 246 | 99-111

Article title

Skutki globalnego kryzysu finansowego dla bankowości inwestycyjnej − przykład UBS

Content

Title variants

EN
The effects of global financial crisis in investment banking − UBS example

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Globalny kryzys finansowy negatywnie wpłynął na funkcjonowanie banków inwestycyjnych. Wymusił on zmiany w ich funkcjonowaniu i nierzadko redukcję skali działania w obszarze bankowości inwestycyjnej. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest spojrzenie na zmiany w bankowości inwestycyjnej w ostatnim czasie. Szczegółowo analizowanym przykładem jest szwajcarski bank UBS, jeden z ważnych systemowo banków globalnych.
EN
The global financial crisis has had a negative impact on the functioning of investment banks. It forced a change in their functioning and often caused a reduction of scale in operations in the area of investment banking. The aim of this article is to look at changes in investment banking. A detailed analysis of this issue has been focused on the Swiss bank UBS, one of the systemically important global banks.

Year

Volume

246

Pages

99-111

Physical description

Contributors

References

 • Accenture (2011), Top 10 Challenges for Investment Banks.
 • Adamczyk M. (2012), Współczesny kryzys finansowy − przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31.
 • Brzozowska K. (2010), Pozycja banków inwestycyjnych na międzynarodowym rynku projektów inwestycyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, nr 44.
 • Choudhary S.K. (2013), Regulatory Changes in the Investment Banking Industry, Capgemini Financial Services.
 • The Economist Intelligence Unit Limited 2013.
 • Financial Services Authority Final Notice (2012), London.
 • International Monetary Fund (2014), Global Financial Stability Report.
 • Podoliakova K.O. (2013), Global Trends and Challenges in Investment Banking, “Economic Review” 2013, No 4.
 • Podoliakowa K.O. (2008), Impact of Global Financial Crisis on the Investment Banking Industry.
 • Swiss National Bank (2008), Financial Stability Report.
 • Swiss National Bank (2013), UBS Purchases StabFund from the SNB, Zurich.
 • UBS (2008), Annual Report.
 • UBS (2011), Annual Report.
 • UBS (2012), 150 Years of Banking Tradition, UBS AG, Zurich and Basel.
 • [www 1] www.bloomberg.com (dostęp: 20.11.2014).
 • [www 2] www.forsal.pl (dostęp: 31.10.2014).
 • [www 3] www.ubs.com (dostęp: 30.10.2014).
 • [www 4] www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp : 06.11.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2ef9a0dd-1632-42e3-b9ff-99070196fb1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.