PL EN


2015 | 242 | 180-195
Article title

Potencjalne zasoby pracy w wybranych państwach europejskich - stan, struktura i przewidywane zmiany

Authors
Content
Title variants
EN
Potential Labor Resources in Selected European States - Size, Structure and Projected Changes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian liczby i struktury ludności w wieku produkcyjnym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2012 oraz zbadano podobieństwo struktur ludności według grup wieku z wykorzystaniem metody taksonomii struktur. Zwrócono szczególną uwagę na przewidywane - do 2035 - zmiany potencjalnych zasobów pracy oraz ich starzenie.
EN
The paper presents analysis of changes in the number and structure of working age population in the states of Central and Eastern Europe between 2000 and 2012, and similarities between population structures by age groups are analysed with the use of the method of structure taxonomy. Special attention is focused on projected changes in potential labour resources and their ageing until 2035.
Year
Volume
242
Pages
180-195
Physical description
Contributors
References
  • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
  • Kotowska I. (1990), Starzenie się zasobów pracy w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 3.
  • Sojka E. (2013), Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth [w:] I.А. Rodionowa (red.), Rynok truda i zaniatost nasielenyia w naczale XXI w.: Evropa, Polsza, Rosija, Rosyjskij Universitet Drużby Narodow, Moskwa, s. 72-86.
  • Sojka E. red., (2013), Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M. (2010), Analiza aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w wybranych krajach UE [w:] J. Hozer (red.), Miscellanea mikroekonometrii, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego - Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, s. 213-230.
  • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp: 12.10.2013).
  • [www 2] http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/ WPP2010/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf (dostęp: 12.10.2013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5603
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2f224d45-4473-49e7-8903-442c1979a4fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.