Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 242 | 180-195

Article title

Potencjalne zasoby pracy w wybranych państwach europejskich - stan, struktura i przewidywane zmiany

Authors

Content

Title variants

EN
Potential Labor Resources in Selected European States - Size, Structure and Projected Changes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono analizę zmian liczby i struktury ludności w wieku produkcyjnym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2000-2012 oraz zbadano podobieństwo struktur ludności według grup wieku z wykorzystaniem metody taksonomii struktur. Zwrócono szczególną uwagę na przewidywane - do 2035 - zmiany potencjalnych zasobów pracy oraz ich starzenie.
EN
The paper presents analysis of changes in the number and structure of working age population in the states of Central and Eastern Europe between 2000 and 2012, and similarities between population structures by age groups are analysed with the use of the method of structure taxonomy. Special attention is focused on projected changes in potential labour resources and their ageing until 2035.

Year

Volume

242

Pages

180-195

Physical description

Contributors

References

  • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", z. 2.
  • Kotowska I. (1990), Starzenie się zasobów pracy w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 3.
  • Sojka E. (2013), Sex-Age Structure of the Population in the European Union and Economic Growth [w:] I.А. Rodionowa (red.), Rynok truda i zaniatost nasielenyia w naczale XXI w.: Evropa, Polsza, Rosija, Rosyjskij Universitet Drużby Narodow, Moskwa, s. 72-86.
  • Sojka E. red., (2013), Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych. Podręcznik z przykładami i zadaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  • Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M. (2010), Analiza aktywności ekonomicznej osób w wieku 50+ w wybranych krajach UE [w:] J. Hozer (red.), Miscellanea mikroekonometrii, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego - Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin, s. 213-230.
  • [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (dostęp: 12.10.2013).
  • [www 2] http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/ WPP2010/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf (dostęp: 12.10.2013)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611
ISSN
2449-5603

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2f224d45-4473-49e7-8903-442c1979a4fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.