PL EN


2016 | 298 | 7-19
Article title

Badanie systemu informatycznego wspomagającego analizę danych finansowych. Wstępna analiza wyników

Content
Title variants
EN
Evaluation of information system supporting analysis of financial data. Preliminary analysis of results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozpoczętych badań jest określenie największej użyteczności zarówno wybranych pozycji sprawozdawczych i mierników analitycznych w procesie decyzyjnym, jak i systemu informatycznego wspomagającego przeprowadzanie różnego rodzaju analiz finansowych. W artykule przedstawieniowo uzyskane wyniki z przeprowadzonego eksperymentu z udziałem uczestników, koncentrując się na dwóch zagadnieniach: (1) oceny jakościowej systemu klasy Business Intelligence ze względu na dwa kryteria związane z wyszukiwaniem i prezentacją danych potrzebnych do prowadzonej analizy finansowej danych oraz (2) oceny potencjalnych trudności związanych z korzystaniem z tego sytemu. W badaniu zastosowano połączenie dwóch metod, tj. testu zadaniowego oraz listy kontrolnej.
EN
The aim of initialized research is to determine usefulness of selected entries in reports and analytical indicators in decision process and evaluation of information system supporting carrying out various financial analyses. In this paper we concentrated on presenting preliminary results of research on evaluation of information system. We conducted an experiment with the participation of users. We combined two methods, that is usability tests and heuristic evaluation. The research was conducted according to proposed procedure. In this article we described assumptions of conducted study, used questionnaires and its course. We analyzed data obtained from questionnaire. The article is concluded with the summary.
Year
Volume
298
Pages
7-19
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Technologii Informacyjnych
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
 • Abramowicz W. (2008), Filtrowanie informacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Dudycz H. (2013a), Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dudycz H. (2013b), Heuristic Evaluation of Visualization in the Semantic Searching Economic Information. The Comparative Analysis of four Experiments, “Information Systems in Management”, Vol. 2, No. 3, s. 194-206.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (2013), Design of Financial Knowledge in Dashboard for SME Managers [w:] M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds.), Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 1, Computer Society Press, Warsaw, Los Alamitos, CA, s. 1111-1118.
 • Korczak J., Dudycz H., Nita B., Oleksyk K., Kaźmierczak A. (2015), Próba rozszerzenia wiedzy w systemach wspomagania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 243, s. 227-241.
 • Korczak J., Dyczkowski M., Łukasik-Makowska B. (red.) (2013), Informatyka ekonomiczna. Część II. Informatyzacja obiektu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nita B., Korczak J., Dudycz H., Oleksyk K., Kaźmierczak A. (2015), W kierunku inteligentnych systemów analizy finansowej w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 85(141), s. 79-101, DOI:10.5604/16414381.1185449.
 • Olszak C. (2011), Wybrane technologie informatyczne w doskonaleniu rozwoju systemów Business Intelligence [w:] W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski (red.), Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 44-53.
 • Sikorski M. (2010), Interakcja człowiek–komputer, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • Tullis T., Albert B. (2008), Measuring the Use Experience. Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, Morgan Kaufmann PublishersSan Francisco, CA, USA.
 • Waśniewski P. (2014), Pomiar wyników finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 66, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803, s. 525-534.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2f54706d-db71-4577-ae05-3340f852bbc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.