Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 289 | 227-240

Article title

Propozycja obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców ds. przewozu materiałów niebezpiecznych koleją i w ruchu drogowym w Polsce

Content

Title variants

EN
The proposal for compulsory insurance of civil liability for the advisors transportation of hazardous materials by rail and road traffic in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W warunkach obecnie funkcjonującej funkcjonalnej gospodarki przewozi się wiele materiałów niebezpiecznych. Jak w każdej działalności, dochodzi do wielu wypadków w ruchu drogowym i kolejowym. Indywidualna analiza wypadków przyczyniła się do tezy, iż potrzebni są specjaliści, pod nadzorem których powinny być transportowane materiały niebezpieczne. W artykule wskazano skalę wypadków komunikacyjnych z udziałem materiałów niebezpiecznych w ruchu drogowym i kolejowym. Omówiono status funkcjonowania doradcy ds. przewozu materiałów niebezpiecznych. W końcowej części przedstawiono ogólne założenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla tej grupy zawodowej.
EN
Under the conditions of the present day economy transport of hazardous materials is increased. As in any business, there is a lot of accidents in road and rail traffic. Individual analysis of the accidents contributed to the thesis, that specialists are needed someone who will supervise transport of hazardous materials. The article indicates the scale of traffic accidents involving hazardous materials in road and rail. We discuss the status of functioning of advisors transportation of hazardous materials. In the final part we present the general assumptions of liability insurance for this professional group.

Year

Volume

289

Pages

227-240

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Ubezpieczeń

References

  • Grzegorczyk K. (2005), Nowelizacja przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, "Paliwa płynne", październik.
  • GUS (2014), Transport - wyniki działalności z lat 2010-2013, Warszawa.
  • Klink M. (2004), Opakowanie towarów niebezpiecznych w świetle wyników kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, "Opakowania", nr 10.
  • Krystek R. (2009), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, t. I, Warszawa.
  • Ocena bezpieczeństwa ruchu kolejowego w roku 2009 (2010), "Transport i komunikacja", nr 6.
  • Raporty Komendy Głównej Policji z lat 2006-2012.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Dz.U. 2012 poz. 192.
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskania świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych. Dz.U. 2012 poz. 691.
  • Sosabowski Z. (2010), Zagrożenia dla środowiska naturalnego powodowane przez transport drogowy towarów niebezpiecznych [w:] Bezpieczeństwo w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych w aspekcie ochrony środowiska, materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego w dniach 27-28 maja 2010 r. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2f6a4c9c-0ca7-4bd3-9abe-157be33ea401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.