Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 255 | 102-112

Article title

Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych na polskim rynku

Authors

Content

Title variants

EN
Catering enterprises development prospects for the polish market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedsiębiorstwa gastronomiczne intensywnie rozwijają się na polskim rynku. Ma na to wpływ wiele czynników, m.in. czynniki społeczno-ekonomiczne. Istotną determinantą rozwoju jest ogólna sytuacja ekonomiczna kraju, która oddziałuje na pozytywne nastroje konsumenckie. Ważnymi czynnikami dla rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych są również dochody gospodarstw domowych oraz krajowy i zagraniczny ruch turystyczny. Analiza danych wskazuje na dalszy rozwój ilościowy i jakościowy przedsiębiorstw gastronomicznych w najbliższych latach.
Catering enterprises have developed intensively in the Polish market. They impact on many factors, inter alia, socio-economic factors. They are an important determinant of the development of the general economic situation of the country, which has a positive effect on consumer sentiment. Important factors for the development of catering enterprises are household income, and domestic and international tourism. Analysis of the data indicates a further development of quantitative and qualitative catering enterprises in the coming years.

Year

Volume

255

Pages

102-112

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa

References

 • Au N., Law R. (2002), Categorical Classification of Tourism Dining, „Annals of Tourism Research”, No. 29.
 • Bartkowska M. (2014), Restauracje będą odbierać klientów fast foodom, „Nowości Gastronomiczne”, nr 2.
 • Bombol M., Dąbrowska A. (2003), Czas wolny, Konsument Rynek Marketing, Liber, Warszawa.
 • Budżety Gospodarstw Domowych 2013, 2010, 2006, 2003, 2000, GUS, Warszawa.
 • Cacek S. (2014), Gastronomia na prostej – kierunki rozwoju, Food Business Forum, Warszawa.
 • Frontczak J. (2014), Gastronomia na prostej – gdzie jesteśmy, trendy, nastroje, Food Business Forum, Warszawa.
 • Gheribi E. (2013), Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój.
 • Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2014), Turystyka w 2013, „Informacje i Opracowania Statystyczne”, Warszawa
 • Kowalczuk I. (2013), Specyfika zachowań turystów na rynku usług gastronomicznych, „PTiR”, nr 3.
 • Kowrygo B. (2000), Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, „Rozprawy i Monografie”, SGGW, Warszawa.
 • Olbryś I. (2014), Gastronomia na prostej – kierunki rozwoju, Food Business Forum, Warszawa.
 • Raport o franczyzie w Polsce 2014, 2013, 2010, Profit System.
 • Rocznik Statystyczny 2014, ,2010, 2005, 2000, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2013, 2012, 2011, 2010, GUS, Warszawa.
 • Sala J. (2004), Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
 • Wilk D. (2014), Gastronomia 2014, Raport w www.franchising.pl.
 • Zimna M. (2008), W jakim kierunku podąża polska gastronomia – szanse i perspektywy, Food Business Forum, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2f90d28d-a364-471a-9d1b-0332e722b5f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.