Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 282 | 137-146

Article title

Ekonomiczna wartość dodana w największych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Authors

Content

Title variants

EN
Economic value added in biggest companies listed on Warsaw Stock Exchange

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problem zbadania, czy największe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie generują ekonomiczną wartość dodaną. Dla uszeregowania spółek posłużono się względną miarą zdefiniowaną jako Ekonomiczna Wartość Dodana do wielkości całkowitego zainwestowanego kapitału (EVA/IC). Otrzymano wskaźnik ekonomicznej stopy zwrotu (EVAR), który pokazuje, jak efektywnie spółka wykorzystywała w danym okresie swój kapitał. Zestawiono również ekonomiczną stopę zwrotu z rynkowa stopą zwrotu (MVAR) w celu zbadania zależności między dokonaniami spółek a ich rynkową wyceną. Badanie wykazało, że 61% analizowanych spółek osiągnęło dodatnią EVA. Stwierdzono zależność pomiędzy ekonomiczną i rynkową wartością dodaną.
EN
The aim of this article is to examine if the biggest companies listed on the Warsaw Stock Exchange generate economic value added. In order to rank the companies, a relative method was used, defined as economic value added to invested capital (EVA / IC), referred to as an economic return indicator (EVAR), which shows the companies increase effectiveness on invested capital in one single period. EVAR was collated with MVAR in order to investigate relations between their performance and market rating. Research has demonstrated that 61% of the companies show positive EVA.

Year

Volume

282

Pages

137-146

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych

References

 • Copeland T., Coller T., Murrin J. (1997), Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.
 • Cwynar A., Cwynar W. (2007), Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa-Rzeszów.
 • Cwynar A., Dżuraka P. (2010), Systemy VBM i zysk ekonomiczny, Poltext, Warszawa.
 • Ehrbar A. (2000), Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Micherda B. (2008), Rachunkowość wobec koncepcji Ekonomicznej Wartości Dodanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 5-19.
 • Paździor A. (2008), Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych [w:] T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Szablewski A. (2008), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "e-Finanse", http://www.e-finanse.com/artykuly/96.pdf (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 1] http://firma.ccc.eu/pl/22,raporty.html#tab-raporty-okresowe (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 2] http://gk.pgnig.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/okresowe/-/raporty/ 2015 (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 3] http://ir.enea.pl/pl/releases/3612?from_y=2016&from_m=1&from_d=1&to_y= 2016&to_m=12&to_d=31 (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 4] http://orange-ir.pl/pl/results-center/annual-reports (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 5] http://www.bankier.pl (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 6] http://www.bossa.pl (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 7] http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/materialy-do-pobrania (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 8] http://www.gpwinfostrefa.pl (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 9] http://www.grupapolsat.pl/pl/relacje-inwestorskie/centrum wynikow/raportyroczne (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 10] http://www.ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/Raporty-gie-dowe/ Raporty-okresowe (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 11] http://www.kghm.com/pl/node/4990 (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 12] http://www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 13] http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Raportyroczne/Strony/default.aspx (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 14] https://inwestor.asseco.com/raporty/raporty-okresowe/2016/ (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 15] https://synthosgroup.com/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/raporty-roczne/ (dostęp: 1.06.2015).
 • [www 16] https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/Strony/ raporty-okresowe.aspx (dostęp: 1.06.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2fa833f1-64cf-43ad-9b48-bf56924680f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.