PL EN


2016 | 255 | 71-79
Article title

Marketing automation – technologia doskonaląca pracę działu marketingu w przedsiębiorstwie

Authors
Content
Title variants
EN
Marketing automation – improving work technology of the marketing department in a company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z zadań działu marketingu jest wspieranie sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów. W wielu przypadkach ogranicza się ono do przekazywania do działu sprzedaży wszystkich pozyskanych kontaktów, bez względu na ich rzeczywistą gotowość do dokonania zakupu. Konsekwencją takiego postępowania jest niska efektywność pracy sprzedawców. Technologia umożliwiająca automatyzację działalności marketingowej (marketing automation) zmienia tę sytuację. W wyniku realizowania wielu zaplanowanych, zindywidualizowanych i zautomatyzowanych działań w internecie, do działu sprzedaży trafiają podmioty praktycznie zdecydowane na zakup.
EN
One of the marketing departments tasks is to support sales by attracting new customers. In many cases it is limited to transfer to the sales department all acquired contacts, regardless of their actual willingness to purchase. The consequence of this approach is the low efficiency of retailers. Technology to Automate marketing activities changes this situation. As a result of the many planned, individualized and automated activities on the Internet, the sales department is achieved by clients practically decisive for the purchase.
Year
Volume
255
Pages
71-79
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań nad Komunikacją Marketingową
References
 • Błażewicz G. (2012), Marketing Automation – Nowa Szkoła Marketingu, http://sprawny marketing.pl/wp-content/uploads/2012/09/Marketing-automation-PL.pdf (dostęp: 13.01.2015).
 • Dziekoński M. (2014), Marketing 3.0 [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.
 • Świeczak W. (2013), Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa, „Marketing instytucji naukowych i badawczych” „Kwartalnik Naukowy Instytutu Lotnictwaˮ 2013, nr 3/9.
 • Witczak O. (2014), Inbound marketing a koncepcja marketingu relacji, „Studia Ekonomiczne”, nr 182, UE Katowice.
 • [www 1] http://marketing-automation.pl/33-szokujace-fakty-i-statystyki-zwiazane-z-marketing-automation/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 2] http://marketing.clickray.pl/wp-content/uploads/automatyzacja_marketingu_1.pdf (dostęp: 13.01.2015).
 • [www 3] http://raabassociatesinc.com/2014/02/20/raab-report-b2b-marketing-automationto-reach-1-2-billion-in-2014/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 4] Przewodnik dla zainteresowanych zakupem systemu Marketing Automation, http://www.salesmanago.pl/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 5] http://www.marketing-automation.com.pl/dlaczego-firmy-wdrazaja-marketingautomation-i-jak-zbierac-referencje/ (dostęp: 23.01.2015).
 • [www 6] http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/wroclaw/certyfikowanewarsztaty-marketing-automation-specialist-58126/91 (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 7] http://marketing-automation.pl/salesmanago-w-top12-na-swiatowym-rynkumarketing-automation/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 8] http://de.slideshare.net/hschulze/marketing-automation-trends-2014 (dostęp: 24.01.2015).
 • [www 9] http://marketing-automation.pl/jakie-korzysci-dla-dzialu-sprzedazy-niesie-zasoba-wdrozenie-marketing-automation/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 10] http://marketing-automation.pl/wdrozenie-marketing-automation-oznacza-wzrostprzychodow-o-75-lub-wiecej/ (dostęp: 20.01.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-2fd3d35a-427a-4ecd-8428-882a98600e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.