Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 255 | 71-79

Article title

Marketing automation – technologia doskonaląca pracę działu marketingu w przedsiębiorstwie

Authors

Content

Title variants

EN
Marketing automation – improving work technology of the marketing department in a company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z zadań działu marketingu jest wspieranie sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych klientów. W wielu przypadkach ogranicza się ono do przekazywania do działu sprzedaży wszystkich pozyskanych kontaktów, bez względu na ich rzeczywistą gotowość do dokonania zakupu. Konsekwencją takiego postępowania jest niska efektywność pracy sprzedawców. Technologia umożliwiająca automatyzację działalności marketingowej (marketing automation) zmienia tę sytuację. W wyniku realizowania wielu zaplanowanych, zindywidualizowanych i zautomatyzowanych działań w internecie, do działu sprzedaży trafiają podmioty praktycznie zdecydowane na zakup.
EN
One of the marketing departments tasks is to support sales by attracting new customers. In many cases it is limited to transfer to the sales department all acquired contacts, regardless of their actual willingness to purchase. The consequence of this approach is the low efficiency of retailers. Technology to Automate marketing activities changes this situation. As a result of the many planned, individualized and automated activities on the Internet, the sales department is achieved by clients practically decisive for the purchase.

Year

Volume

255

Pages

71-79

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań nad Komunikacją Marketingową

References

 • Błażewicz G. (2012), Marketing Automation – Nowa Szkoła Marketingu, http://sprawny marketing.pl/wp-content/uploads/2012/09/Marketing-automation-PL.pdf (dostęp: 13.01.2015).
 • Dziekoński M. (2014), Marketing 3.0 [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.
 • Świeczak W. (2013), Proces marketing automation jako kierunek doskonalenia współczesnego marketingu przedsiębiorstwa, „Marketing instytucji naukowych i badawczych” „Kwartalnik Naukowy Instytutu Lotnictwaˮ 2013, nr 3/9.
 • Witczak O. (2014), Inbound marketing a koncepcja marketingu relacji, „Studia Ekonomiczne”, nr 182, UE Katowice.
 • [www 1] http://marketing-automation.pl/33-szokujace-fakty-i-statystyki-zwiazane-z-marketing-automation/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 2] http://marketing.clickray.pl/wp-content/uploads/automatyzacja_marketingu_1.pdf (dostęp: 13.01.2015).
 • [www 3] http://raabassociatesinc.com/2014/02/20/raab-report-b2b-marketing-automationto-reach-1-2-billion-in-2014/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 4] Przewodnik dla zainteresowanych zakupem systemu Marketing Automation, http://www.salesmanago.pl/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 5] http://www.marketing-automation.com.pl/dlaczego-firmy-wdrazaja-marketingautomation-i-jak-zbierac-referencje/ (dostęp: 23.01.2015).
 • [www 6] http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/wroclaw/certyfikowanewarsztaty-marketing-automation-specialist-58126/91 (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 7] http://marketing-automation.pl/salesmanago-w-top12-na-swiatowym-rynkumarketing-automation/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 8] http://de.slideshare.net/hschulze/marketing-automation-trends-2014 (dostęp: 24.01.2015).
 • [www 9] http://marketing-automation.pl/jakie-korzysci-dla-dzialu-sprzedazy-niesie-zasoba-wdrozenie-marketing-automation/ (dostęp: 20.01.2015).
 • [www 10] http://marketing-automation.pl/wdrozenie-marketing-automation-oznacza-wzrostprzychodow-o-75-lub-wiecej/ (dostęp: 20.01.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-2fd3d35a-427a-4ecd-8428-882a98600e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.