PL EN


2008 | 17 | 474-477
Article title

(rec.) Anna G o ł ę b i o w s k a, Dowód z opinii biegłego sądowego w sprawach o nieważność małżeństwa z tytułów określonych w kan. 1095, nn. 1–3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. rozpatrywanych w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim, UKSW, Warszawa 2006, ss. 367.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-300e8bd7-3622-42f8-bc6b-2b844e2f7521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.