PL EN


2017 | 341 | 190-199
Article title

Otwarte innowacje w firmach biofarmaceutycznych – studium przypadku firmy AstraZeneca

Content
Title variants
EN
Open innovation in biopharmaceutical companies – case study of AstraZeneca
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja modelu otwartych innowacji oraz analiza zakresu jego adaptacji w przemyśle biofarmaceutycznym. W pierwszej części przedstawiono model otwartych innowacji oraz jego znaczenie dla innowacyjności współczesnych organizacji. W drugiej części pracy zaprezentowano wyniki badań własnych opartych na studium przypadku, którego przedmiotem była firma AstraZeneca, znajdująca się w czołówce firm biofarmaceutycznych na świecie. Przeanalizowano zakres adaptacji modelu w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej oraz wspierania innowacyjności. Przedstawiono przykłady otwartych innowacji odnoszące się do typów modeli procesów, różnych form relacji oraz wykorzystania nowych technologii informatycznych.
EN
The purpose of this article is to present an open innovation model and explore its application in the pharmaceutical industry. In the first part, the article presents the open innovation framework and its implications for innovation in pharmaceutical companies. In the second part, the case study research results of one the world’s leading biopharmaceutical companies, AstraZeneca are presented. The paper investigates the adoption of the model with regards to drug discovery and development process and promoting an innovative approach. It examines different modes of open innovation, types of initiatives undertaken by the company, and the incorporation of novel technologies.
Year
Volume
341
Pages
190-199
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Doktorant
References
 • Baloh P., Jha S., Awazu Y. (2008), Building Strategic Partnerships for Managing Innovation Outsourcing, „Strategic Outsourcing: An International Journal”, Vol. 1.
 • Bianchi i in. (2010), Enabling Open Innovation in Small- and Medium-sized Enterprises: How to Find Alternative Applications for Your Technologies, „R&D Management”, Vol. 40.
 • Carter C.F., Williams B.R. (1957), Industry and Technical Progress: Factors Governing the Speed of Application of Science, Oxford University Press, Oxford.
 • Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Publishing, Cambridge, MA.
 • Chesbrough H., Schwartz K. (2007), Innovating Business Models with Co-development Partnerships, „Research-Technology Management”, Vol. 50.
 • Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (2006), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press on Demand.
 • Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F. (2008), Patterns of Collaboration along the Biopharmaceutical Innovation Process, „Journal of Business Chemistry”, Vol. 5.
 • Dushnitsky G., Shaver J.M. (2009), Limitations to Interorganizational Knowledge Acquisition: the Paradox of Corporate Venture Capital, „Strategic Management Journal”, Vol. 30.
 • Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H. (2009), Open R&D and Open Innovation: Exploring the Phenomenon, „R&D Management”, Vol. 39.
 • Gassmann O., Reepmeyer G. (2005), Organizing Pharmaceutical Innovation: from Science- based Knowledge Creators to Drug-oriented Knowledge Brokers, „Creativity and Innovation Management”, Vol. 14.
 • Gassmann O., Reepmeyer G., Zedtwitz M. von (2004), Innovating Pharma Innovation [w:] H. Pacl, G, Festel, G. Wess (eds.), The Future of Pharma R&D – Challenges and Trends, Festel Capital, Huenenberg.
 • Huston L., Sakkab N. (2006), Connect and Develop, „Harvard Business Review”, Vol. 84.
 • Inauen M., Schenker-Wicki A. (2011), The Impact of Outside-in Open Innovation on Innovation Performance, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 14.
 • Khanna I. (2012), Drug Discovery in Pharmaceutical Industry: Productivity Challenges and Trends, „Drug Discovery Today”, Vol. 17.
 • Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyjności: w kierunku otwartych innowacji, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 • Laursen K., Salter A. (2004), Searching High and Low: What Types of Firms Use Universities as a Source of Innovation? „Research Policy”, Vol. 33.
 • Rojek D. (2014), Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, seria „Administracja i Zarządzanie”, nr 101.
 • Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4.
 • West J., Gallagher S. (2006), Challenges of Open Innovation: the Paradox of Firm Investment in Open-source Software, „R&D Management”, Vol. 36.
 • Yin R.K. (1989), Case Study Research: Design and Methods, Sage, Newbury Park, CA.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3010d215-5627-40df-a7c6-2a6651b8b893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.