PL EN


2018 | 357 | 9-19
Article title

Istota i sposoby pojmowania przywództwa strategicznego w naukach o zarządzaniu

Content
Title variants
EN
The essence and ways of understanding the strategic leadership in management sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest podjęcie próby wyjaśnienia przywództwa strategicznego jako części paradygmatu przywództwa. W artykule została przedstawiona istota przywództwa strategicznego. Wyjaśniono pojęcie przywództwa strategicznego oraz porównano dotychczasowe pojęcia przywództwa z pojęciem przywództwa strategicznego poprzez wskazanie zarówno podobieństwa, jak i różnic w ich pojmowaniu. W artykule zaprezentowana została rola przywódcy strategicznego z wyróżnieniem umiejętności oraz cech niezbędnych do skutecznego zarządzania i ciągłego rozwoju organizacji. Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury przedmiotu.
EN
The aim of this article is the attempt to systematize the concept of strategic leadership. In the article has been presented the essence of the strategic leadership paradigm. The concept of strategic leadership has been clarified and the past leadership concepts have been compared to the concept of strategic leadership by indicating both similarity and differences in their perception. The article presents the role of a strategic leader by pointing the skills necessary for effective management and continuous development of the organization. The article was based on an analysis of the literature of the subject.
Year
Volume
357
Pages
9-19
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Przedsiębiorczości
References
 • Amos T. (2006), Strategic Leadership: Key Driver of Strategy Implementation [w:] L. Louw, P. Venter (eds), Strategic Management: Winning in the Southern African Workplace, Oxford University Press, Cape Town.
 • Armstrong M. (2009), Handbook of Management and Leadership: A Guide to Managing for Results, Replika Press, India.
 • Avery G. (2009), Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Avolio B.J., Bass B.M., Jung D.I. (1999), Re-examining the Components of Transformational and Transactional Leadership Using the Multifactor Leadership Questionnaire, “Journal of Occupational and Organizational Psychology”, Vol. 72, s. 441-462.
 • Bass B.M., Avolio B.J. (1993), Transformational Leadership. A Response to Critiques [w:] M.M. Chemers, R. Ayman (eds.), Leadership Theory and Research: Perspectives and Directions, Academic Press, New York, s. 49-80.
 • Boal K.B., Hooijberg R. (2000), Strategic Leadership Research. Moving On, “Leadership Quarterly”, Vol. 11(4), s. 515-549.
 • Canella Jr. A.A. (2001), Upper Echelons: Donald Hambrick on Executives and Strategy, “Academy of Management Executive”, Vol. 15(3), s. 36-42.
 • Canella Jr. A.A., Monroe M.J. (1997), Contrasting Perspective on Strategic Leaders: Toward a More Realistic View of Top Managers, “Journal of Management”, Vol. 23, s. 213-237.
 • Charlton G. (1993), Leadership. The Human Race, Second Edition, Juta and Coo Ltd., Kenwyn.
 • Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Dyduch W., Bratnicki M. (2017), Przywództwo strategiczne a tworzenie wartości w organizacjach, „Organizacja i Kierowanie” nr 2(176), Oficyna Wydawnicza SGH, s. 121-135.
 • Guillot W.M. (2003), Strategic Leadership: Defining the Challenge, “Air and Space Power Journal” Winter, s. 67-75.
 • Hambrick D.C. (1989), Guest Editor’s Introduction: Putting Top Managers Back in the Strategy Picture, “Strategic Management Journal”, Vol. 10(1), s. 5-15.
 • Hambrick D., Pettigrew A. (2001), Upper Echelons: Donald Hambrick on Executives and Strategy, “Academy of Management Review”, Vol. 15, No. 3, s. 36-44.
 • Hitt M.A., Ireland R.D. (2002), The Essence of Strategic Leadership: Managing Human and Social Capital, “Journal of Leadership and Organizational Studies”, Vol. 9, s. 3-14.
 • Hitt M.A., Ireland R.D., Hoskisson R.E. (2005), Strategic Management: Competitiveness and Globalization, Thomson South-Western, Ohio.
 • Hosmer L.T. (1982), The Importance of Strategic Leadership, “Journal of Business Strategy” Fall, Vol. 3(2), s. 47-57.
 • Ireland R.D., Hitt M.A. (1999), Achieving and Maintaining Strategic Competitiveness in the 21st century: The Role of Strategic Leadership, “The Academy of Management Executive”, Vol. 13(1), s. 43-57.
 • Kotter J.P. (1995), Leading Change: Why Transformation Efforts Fail, “Harvard Business Review” March–April, s. 59-67.
 • Louw L., Venter P., eds. (2006), Strategic Management: Winning in the Southern African Workplace, Oxford University Press, Cape Town.
 • Miles R., Snow C. (1978), Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-Hill, New York.
 • Parker Ch., Stone B. (2001), Developing Management Skills for Leadership, Prentice-Hall / Financial Times, Harlow.
 • Piórkowska K. (2017), Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rowe W.G. (2001), Creating Wealth in Organizations: The Role of Strategic Leadership, “The Academy Management Executive”, Vol. 15, No. 1, Creating Wealth in Organizations, s. 81-94.
 • Ulrich D., Jick T.D., Von Glinow M. (1993), High-Impact Learning: Building and Diffusing Learning Capability, “Organizational Dynamics”, Vol. 22(2), s. 52-66.
 • Vera D., Crossan M. (2004), Strategic Leadership and Organizational Learning, “Academy of Management Review”, Vol. 24(2), s. 222-240.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-30215c1d-75b8-48b5-8dcf-04bc59afee3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.