Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 268 | 165-174

Article title

Mierniki dokonań w raportach strategicznych spółek notowanych na Giełdzie Londyńskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Key performance indicators in the strategic reports of companies listed on LSE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie, w jakim stopniu mierniki dokonań prezentowane w raportach strategicznych spółek pozwalają na ocenę stopnia wdrożenia strategii i efektywności funkcjonowania modeli biznesu. Badaniem w formie analizy treści objętych zostało 60 spółek wchodzących w skład indeksu FTSE Techmark. Wyniki badania wskazują, że kluczowe mierniki dokonań zawarte w raportach strategicznych umożliwiają ogólną ocenę stopnia realizacji strategii, ale ich użyteczność jest zmniejszona przez dominację wskaźników finansowych i opóźnionych.
EN
The article analyzes the extent to which key performance indicators (KPI) in the strategic reports allow to evaluate the strategy implementation and business model effectiveness. The research using content analysis covered 60 companies included in FTSE Techmark index. The results of the study show that the KPI in strategic reports enable to assess the strategy implementation degree, but their usefulness is reduced by the dominance of financial and lagging indicators.

Year

Volume

268

Pages

165-174

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości

References

 • Beattie V., McInnes B., Fearnley S. (2004), Through the Eyes of Management: Narrative Reporting Across Three Sectors. Final Report, ICAEW Centre for Business Performance, Londyn.
 • Holland J. (1998), Private Disclosure and Financial Reporting [w:] „Accounting and Business Research”, Vol. 28, Iss. 4.
 • Horváth P. (1998), Controlling, Verlag Vahlen, München.
 • Johnson H.T., Kaplan R. (1987), Relevance Lost – The Rise and Fall of Management Accounting, Boston.
 • Kaplan R.S., Norton D. (2001), Strategiczna Karta Wyników – Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2013), Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci”, 73 (129).
 • Lingle J.H., Schiemann W.A. (1996), From Balanced Scorecard to Strategic Gauges: Is Measurement Worth It, „Management Review”, 85(3).
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa: nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Michalak J. (2008), Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 • Miller G.A. (1956), The Magic Number Seven. Plus or Minus Two: Some Limits in Our Capacity for Processing Information, „The Psychological Review”, 63.
 • Sobańska I. (2003), Problemy rachunkowości zarządczej w grupie kapitałowej – nowy obszar badawczy, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 17.
 • Waśniewski T., Skoczylas W. (2002), Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR, Warszawa.
 • [www 1] FRC 2014 Guidance on the Strategic Report, https://frc.org.uk/Our-Work/Publication/Accounting-and-Reporting-Policy/Guidance-on-the-Strategic-Report.pdf (dostęp: 15.01.2016).
 • [www 2] Delloite, Annual report insights 2015, The Reporting Landscape, 2015, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/audit/deloitte-ukannual-report-insights-2015-full-survey.pdf (dostęp: 15.02.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-30372f1f-f8d8-447d-a1ed-3a8d070bbaf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.