PL EN


2017 | 1 | 91-100
Article title

POSTRZEGANIE I DOŚWIADCZANIE DOROSŁOŚCI PRZEZ PRZEDSTAWICIELKI RÓŻNYCH POKOLEŃ

Content
Title variants
EN
Perception and experiencingof adulthood by representatives of different generations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wyznaczników dorosłości oraz sposobów jej doświadczania. Badania zrealizowano za pomocą wywiadu swobodnego pogłębionego. Przebadano trzy kobiety pochodzące z tej samej rodziny, reprezentujące trzy pokolenia. Sformułowano dwa problemy badawcze: Jakie są wyznaczniki dorosłości według badanych kobiet? oraz W jaki sposób badane kobiety doświadczały dorosłości? Kobiety, mimo że pochodziły z jednej rodziny, opisywały dorosłość i doświadczały jej raczej odmiennie. Wskazane trzy przypadki ilustrują proces dojrzewania emancypacji – w każdym z wywiadów widać jego inne oblicze.
EN
The article concerns the determinants of adulthood and the ways of its experiencing. The research was carried out by in-depth interview. Three women from the same family, representing three generations were interviewed. Two research problems were formulated:What are the determinants of adulthood in women’sopinion? and In what way women experienced adulthood? Although they came from the same family, women described and experienced adulthood rather differently. Three indicated cases illustrate the maturation process of emancipation – in each of the interviews can be seen the other aspect of it.
Year
Volume
1
Pages
91-100
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-30fb2509-c137-4e35-913f-532750d66282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.