Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | 91-100

Article title

POSTRZEGANIE I DOŚWIADCZANIE DOROSŁOŚCI PRZEZ PRZEDSTAWICIELKI RÓŻNYCH POKOLEŃ

Content

Title variants

EN
Perception and experiencingof adulthood by representatives of different generations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy wyznaczników dorosłości oraz sposobów jej doświadczania. Badania zrealizowano za pomocą wywiadu swobodnego pogłębionego. Przebadano trzy kobiety pochodzące z tej samej rodziny, reprezentujące trzy pokolenia. Sformułowano dwa problemy badawcze: Jakie są wyznaczniki dorosłości według badanych kobiet? oraz W jaki sposób badane kobiety doświadczały dorosłości? Kobiety, mimo że pochodziły z jednej rodziny, opisywały dorosłość i doświadczały jej raczej odmiennie. Wskazane trzy przypadki ilustrują proces dojrzewania emancypacji – w każdym z wywiadów widać jego inne oblicze.
EN
The article concerns the determinants of adulthood and the ways of its experiencing. The research was carried out by in-depth interview. Three women from the same family, representing three generations were interviewed. Two research problems were formulated:What are the determinants of adulthood in women’sopinion? and In what way women experienced adulthood? Although they came from the same family, women described and experienced adulthood rather differently. Three indicated cases illustrate the maturation process of emancipation – in each of the interviews can be seen the other aspect of it.

Year

Volume

1

Pages

91-100

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-30fb2509-c137-4e35-913f-532750d66282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.