Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 269 | 24-38

Article title

Wkład Edwarda F. Szczepanika do ekonomii rozwoju

Content

Title variants

EN
The contribution of Edward F. Szczepanik to economics of development

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie wkładu Edwarda F. Szczepanika do ekonomii rozwoju, w szczególności w odniesieniu do roli uprzemysłowienia w rozwoju gospodarczym krajów słabo rozwiniętych. W artykule przedstawiono kierunki badań na temat krajów rozwijających się w świetle przemian zachodzących w gospodarce światowej w ujęciu historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem przemian po II wojnie światowej, a więc przemian, które zachodzą w świecie w okresie badań prowadzonych przez E. Szczepanika w Hongkongu w latach 1953-1963. Przedstawiono także mało znaną w Polsce sylwetkę E. Szczepanika jako ekonomisty i męża stanu oraz jego bogaty dorobek naukowy na tle jego politycznie złożonej drogi życiowej. Unikatowy dorobek Edwarda Szczepanika w obszarze ekonomii rozwoju przedstawia się w niniejszym tekście w odniesieniu do problemów uprzemysłowienia krajów rozwijających się, zwłaszcza w początkowej fazie wychodzenia z zacofania gospodarczego. Rozważa się także możliwość wykorzystania tego ujęcia we współczesnych badaniach na temat gospodarek wschodzących. Zachęca się także do dalszych badań dorobku E. Szczepanika w dziedzinie ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej.
EN
The aim of this paper is to present the contribution of Edward F. Szczepanik to the Economics of Development, in particular with regard to the role of industrialisation process in the economic development of less developed countries. In the article we present the directions of research dealing with the developing countries in the light of changes in the world economy in the historical context, especially taking into account the changes after World War II, the changes which take place in the world during the time of the research undertaken by E. Szczepanik in Hong Kong between 1953-1963. We also present a less recognised in Poland profile of E. Szczepanik – that of an economist and statesman as well as his rich scientific exploits. All against the background of his politically complex life path. The unique achievements of Edward Szczepanik in the area of Development Economics are shown in this text in the context of problems developing countries face principally in the early phase of pulling out of underdevelopment. A possibility of use of this approach in modern research on rising economies is also considered. We also encourage further study of E. Szczepanik scientific exploits in the area of agricultural economics and agricultural policy with respect to the developing countries as a lesson for today.

Year

Volume

269

Pages

24-38

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydział Finansów i Bankowości. Instytut Społeczno-Ekonomiczny

References

 • Benham F. (1948), Ekonomia polityczna (Economics), SGH/Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa.
 • Deszczyński P. (2010), Konceptualizacja pojęcia stosunki międzynarodowe i kraje rozwijające się [w:] P. Deszczyński (red.) Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Fiedor B., Kociszewski K. (2010), Ekonomia rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krasucki Z. (1996), Współczesne teorie rozwoju krajów gospodarczo słabiej rozwiniętych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Obituary (2005), Edward Szczepanik, The last prime minister of the Polish government in exile, In Share Leszek Balcerowicz, “The Guardian”, Monday, 19 December.
 • Piasecki R. (2011), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Piasecki R. (2003), Rozwój gospodarczy a globalizacja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Rudolf S. (1978), Szwedzka „polityka dobrobytu”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Starzyk K. (2014), Wspomnienia. Profesor Edward Szczepanik – ekonomista, żołnierz, mąż stanu, „Gazeta SGH”, nr 9/14 (308).
 • Starzyk K. (2013), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i przyszłość a Unia Europejska [w:] K.A. Kłosiński, M. Czarnacki (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Starzyk K. (2010), U źródeł nauki o międzynarodowych stosunkach gospodarczych na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS [w:] M. Szostak (red.), Od Wydziału Handlu Zagranicznego do Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: Sześćdziesięciolecie 1949-2009, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Sudoł A. (2009), Edward Franciszek Szczepanik; Ostatni premier rządu RP na Uchodźctwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Szczepanik E.F., red. (1963), The Economic and Social Problems of the Far East, Hong Kong University Press, Hong Kong.
 • Szczepanik E. (1958), The Economic Growth of Hong Kong, Oxford University Press, London, New York, Toronto.
 • Thirlwall A.P. (2011), Economics of Development, Ninth edition, Palgrave Macmillan.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-31242771-dfed-4424-be40-c8ec4fb17402
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.