PL EN


2011 | 1(75) | 4-11
Article title

Przemiany użytkowania ziemi w Nowej Hucie w 60-lecie jej istnienia

Content
Title variants
EN
The Changing patterns of land use in Nowa Huta over 60 years of its existence
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the paper is to present how the land use in Nowa Huta, former administrative district of Krakow, has been evolving over the whole period of 60 years of its existence (i.e. between 1949 and 2009). Nowa Huta is now geodesy registry entity, with the area of 11 072 hectares. Nowa Huta was initially built as separate town adjacent to Krakow, where the steel and iron work was located. In 1951 Nowa Huta was joined to Krakow and as it happened very quickly, never acquired town rights of its own. Rapid pace of development, over period Wright after unification with Krakow, contributed to deformation of urban space of the whole city of Krakow. The city stretched to east. In the first phase, i.e. between 1951 – 1980, patterns of land use In Nowa Huta, were changing fastest i comparison to other Krakow districts. Recently, the pace of changes decreased significantly. Of 4 Krakow registry entities, land use transformation in Nowa Huta were definitely least. And this leads to further deformations in spatial structure of the city.
PL
Celem artykułu jest prezentacja przemian użytkowania ziemi na obszarze Nowej Huty, byłej dzielnicy administracyjnej Krakowa, obecnie geodezyjnej jednostki ewidencyjnej - jednostki przestrzennej o powierzchni 11 072 ha, w okresie 60 lat jej istnienia (tj. w latach: 1949-2009). Nowa Huta powstawała początkowo jako odrębne miasto pod Krakowem, w którym zdecydowano się zlokalizować hutę żelaza i stali. W 1951 r. została ona przyłączona do Krakowa i przez to nie zdążyła uzyskać praw miejskich. Jej szybki rozwój w okresie tuż po przyłączeniu do Krakowa przyczynił się do deformacji struktury przestrzennej miasta. Miasto wydłużyło swój kształt w kierunku wschodnim. W pierwszej fazie, tj. w latach 1951 - 1980, przemiany użytkowania ziemi były w stosunku do innych dzielnic Krakowa największe. W ostatnich latach ich tempo radykalnie zmalało. Spośród 4 jednostek ewidencyjnych Krakowa, zmiany na terenie Nowej Huty są zdecydowanie najmniejsze. Prowadzi to kolejnych de-formacji w strukturze przestrzennej miasta.
Year
Issue
Pages
4-11
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Gospodarki Regionalnej, Zakład Geografii Ekonomicznej ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, luchterb@uek.krakow.pl
References
 • Atlas Miasta Krakowa, Instytut Geografii UJ, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Krakowa, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Homera, Kraków-Warszawa 1988.
 • Blok-Iwińska A., Z problemów lokalizacyjnych huty im. Lenina, UJ, Zeszyty Naukowe, 1967, nr 165.
 • Bromek K., Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu Krakowskiego około 1960 r, UJ, Zeszyty Naukowe, 1966 nr 128.
 • Cel - połowę Krakowa objąć planami, Dziennik Polski, nr 180(20 103), 2010.
 • Geod-02: Roczne sprawozdanie: wykaz gruntów według stanu na dzień 1.01.1998 r.: województwo krakowskie: miasto - Kraków, Urząd Miasta Krakowa: Wydział Geodezji, Kraków 1998.
 • Luchter B., Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, Akademia Ekonomiczna, Kraków, praca doktorska, 1987 maszynopis.
 • Luchter B., Wykorzystanie mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" w gospodarce gruntami na przykładzie Krakowa [w:] Problemy gospodarki regionalnej, AE, Kraków 1997.
 • Luchter B., Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle mapy gospodarczej "Użycie powierzchni ziemi" z 1950 r., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zeszyty Naukowe, nr 527, 1999.
 • Mydeł R., Rozwój urbanistyczny miasta Krakowa po drugiej wojnie światowej, "Secesja", Kraków 1994.
 • Rocznik Statystyczny Miasta Krakowa 2000, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2000.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU RP, nr 38, póz. 454.).
 • Sobańska B., Kupujemy coraz mniejsze mieszkania, Polska Gazeta Krakowska, nr 141, 2008.
 • Zamorska-Przyłuska E., Zbudować hutę, wyczarować miasto, Architektura i Biznes, nr 7-8, 1999.
 • Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dn. 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów, Monitor Polski, (DzU PRL, nr 11, póz. 98.).
 • Zestawienie zbiorcze według stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.: województwo - małopolskie powiat - miasto Kraków: gmina - Nowa Huta, Urząd Miasta Krakowa: Wydział Geodezji, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3185eb0e-fb07-4061-989e-ecb9d5c5ab78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.