Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 251 | 122-131

Article title

Orientacja procesowa w zarządzaniu publicznym łańcuchem dostaw

Authors

Content

Title variants

EN
Process orientation in public supply chain management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto problematykę możliwości wdrożenia orientacji procesowej do zarządzania publicznym łańcuchem dostaw. Wskazano na znaczenie uwarunkowań polityczno-prawnych, wyznaczających system celów i tworzących ramy realizacji zadań publicznych. Pokazano, że istotne znaczenie ma identyfikacja procesów podstawowych i wspomagających oraz koordynacja styków w łańcuchu tworzenia wartości publicznej. Podkreślono wagę wyznaczania jednostek odpowiedzialnych za realizację procesu, zwłaszcza w kontekście mnogości podmiotów, w tym prywatnych, realizujących świadczenia publiczne.
EN
The article discusses possibility of implementation of the process orientation to the public supply chain management. The importance of political and legal conditions that set the system objectives and a framework of public tasks is pointed out. It is also shown that it is essential to identify the primary and supporting processes and coordination of contacts in the chain which creates a public value. The importance of determining who is in charge of the implementation process, particularly in the context of a multitude of stakeholders, including private, carrying out public services is emphasized.

Year

Volume

251

Pages

122-131

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

References

 • Becker J., Kahn D. (2008), Der Prozess im Fokus [w:] J. Becker, M. Kugeler, M. Rosemann (Hrsg.), Prozessmanagement: Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, Springer, Berlin.
 • Bitkowska A., Koltenman K. (2011), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Eßig M. i in. (2008), Supply Chain Safety Management. Konzeptionelle Vorüberlegungen für ein umfassendes Sicherheitsansatz in öffentlich-privaten Wortschöpfungsketten, München.
 • Eßig M., Witt M., Scheckenhofer M. (2009), Öffentliche Logistik. Logistik zur Erfüllung öffentliche Aufgaben [w:] M. Eßig, M. Witt (Hrsg.), Öffentliche Logisik, Wiesbaden.
 • Gajdzik B., Kuczyńska-Chałada M., Sosnowski R. (2011), Organizacja i zarządzanie w przemyśle, Politechnika Śląska, Gliwice.
 • Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 • Kauf S. (2013), Model logistyki publicznej – próba identyfikacji [w:] J. Szołtysek, B. Detyna (red.), „Logistyka. Współczesne wyzwania”, nr 4, Wałbrzych.
 • Kleniewski A. (2004), Podejście procesowe: punkt widzenia audytora, „Problemy Jakości”, nr 6.
 • Krukowski K. (2011), Zarządzanie procesowe w organizacjach publicznych, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1.
 • Lee H. (1998), Preface to Global Supply Chain and Technology Management [w:] H. Lee (ed.), Global Supply Chain and Technology Management, POMS Series in Technology and Operations Management, Vol. 1, Production and Operations Management Society, Miami, Florida.
 • Łuczak J. (2005), Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w świetle wymagań dotyczących zarządzania procesowego, „Przegląd Organizacji”, nr 5.
 • Maimer A., Prorok T. (2003), Geschäftsprozessoptimierung und e-Government [w:] H. Bauer (Hrsg.), Öffentliches Management in Österreich: Realisierungen und Perspektiven, KDZ Managementberatungs- und Weiterbildung-GmbH, Wien.
 • Müller R., Rupper P. (2000), Process Reengineering, Astrum, Wrocław.
 • Schedler K., Proeller I. (2009), New Public Management, Haupt, Bern.
 • Stadtler H., Kilger Ch. (2008), Supply Chain Management and Advanced Planning, Concepts, Models, Software and Case Studies, Berlin, Heidelberg.
 • Szczepańska-Woszczyna K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Wagner K.W., Patzak G. (2007), Performance Excellance: Der Praxisleitfaden zum effektiven Prozessmanagement, Hanser, München.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-32314c9e-4a2f-483d-a2d3-006262f4984c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.