PL EN


2016 | 290 | 27-38
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie wieku wydawania na świat potomstwa we współczesnej Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Spatial differences in median age at birth in contemporary Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
Jednym z najważniejszym elementów zmiany wzorca płodności jest podwyższanie się wieku wydawania na świat potomstwa. Proces ten jest widoczny również i w Polsce po 1990 r. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jak ów proces wygląda z perspektywy obecnego podziału administracyjnego. Na podstawie danych z lat 2002-2013 zaobserwować można powolne upodabnianie się przestrzennego rozkładu mediany wieku matek zamieszkujących różne regiony, a jednoczesne wychodzenie na czoło rankingu matek o najwyższym wieku mieszkanek województwa mazowieckiego.
EN
One of the most important elements of change in fertility pattern is fertility postponement. The delay is visible in Poland in the last quarter of century. The paper is aimed at analyzing, how the postponement could be observed from the point of view today administrative division of Poland. Data collected for years 2002-2013 are evidences that two observations could be formulated: (1) the Polish regions are becoming more and more similar in terms of the median age at maternity; (2) Masovia region with the capital city (Warsaw) is more and more different from the rest of the country due to preferences to late fertility.
Year
Volume
290
Pages
27-38
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
References
 • Holzer-Żelażewska D., Tymicki K. (2009), Cohort and Period Fertility of Polish Women, 1945-2008, "Studia Demograficzne", nr 1 (155), s. 48-69, http://www.sd.pan.pl/ images/stories/pliki/Archiwum/2009_1_3_dhz_kt.pdf (dostęp: 30.09.2015).
 • Janiszewska A. (2013), Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kurek S., Lange M. (2013), Zmiany zachowań prokreacyjnych w Polsce w ujęciu przestrzennym, WN UP, Kraków.
 • Podogrodzka M. (2011), Przestrzenne zróżnicowanie płodności w Polsce, "Studia Demograficzne", nr 2 (160), s. 85-106, http://www.sd.pan.pl/images/stories/pliki/ Archiwum/2011_2_3_mp_przestrzenne_zroznicowanie_plodnosci_wpolsce.pdf (dostęp: 30.09.2015).
 • Roczniki Demograficzne, GUS, Warszawa.
 • Szukalski P. (2010), Nastoletnie macierzyństwo w Polsce - ujęcie regionalne, "Praca Socjalna", nr specjalny, s. 135-157, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/ 11089/5359 (dostęp: 30.09.2015).
 • Szukalski P. (2013), Małżeństwo: początek i koniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szukalski P. (2014), Przestrzenne zróżnicowania kalendarza płodności we współczesnej Polsce, "Problemy Polityki Społecznej", nr 4(27), s. 55-73, http://problemypolitykispolecznej. pl/images/czasopisma/27/PPS-27-55-73.pdf (dostęp: 30.09.2015).
 • Szukalski P. (2015), Przestrzenne zróżnicowanie dzietności w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 4, s. 13-27, http://hdl.handle.net/11089/8118 (dostęp: 30.09.2015).
 • [www 1] GUS, baza Demografia, http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ (dostęp: 30.09.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-328b9ee6-f8ea-4cf3-9204-10c5ea536b81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.