PL EN


2017 | 310 | 91-100
Article title

Dochód gwarantowany w kontekście wyzwań społeczno-gospodarczych państwa dobrobytu

Authors
Content
Title variants
EN
Basic income in the context of welfare states’ socio-economic challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Welfare state to koncepcja, zgodnie z którą państwo angażuje się nie tylko w sprawy opieki i pomocy społecznej, ale też w szeroki zakres spraw dotyczących dobrobytu swoich obywateli. Welfare state stanowi ważny i cenny element tradycyjnego państwa narodowego w UE, ale zmiany zachodzące w globalnej gospodarce wymuszają rewizję jego założeń oraz rozwiązań. W artykule omówiono najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją obecnie państwa dobrobytu i zaprezentowano koncepcję dochodu gwarantowanego (Basic Income Guarantee – BIG) jako propozycję ideologicznej oraz systemowej zmiany społeczno-ekonomicznej.
EN
Welfare state is a concept according to which the state is involved not only in the matter of care and social assistance of its citizens, but also in a wide range of issues concerning their well-being. The welfare state is an important and valuable element of the european countries, but due to the accelerating rate of socio-economic changes, the new questions have arisen – first one about the validity of assumptions from the midtwentieth century and the second – about the effectiveness of the welfare state. The article discusses the main challenges facing the welfare state and presents the concept of a guaranteed income (Basic Income Guarantee – BIG), a proposal which can change its ideology.
Year
Volume
310
Pages
91-100
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych
References
 • Alternatywne marzenie, wywiad z J. Rifkinem, „Forum”, 22.11.2004.
 • Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 • CenEA (2016), Estimating Labour Supply Response to the Introduction of the Family 500+ Programme, „Working Paper Series”, No. 1.
 • Europejska Agencja Środowiska (2015), Środowisko Europy 2015, stan i prognozy, Kopenhaga.
 • EKES (2016), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zwalczania ubóstwa (2016/C 133/03).
 • Finland to Consider Introducing Universal Basic Income in 2017, „Independent”, 1.04.2016.
 • Fitzpatrick T. (1999), Freedom and Security. An Introduction to the Basic Income Debate, Macmillan, London.
 • Forget E. (2008), The Town with no Poverty: A History of the North American Guaranteed Annual Income Social Experiments, http://www.livableincome.org/rMMEForget08.pdf (dostęp: 20.08.2016).
 • Giddens A. (2009), Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Johnson N. (2000), Problems for the Mixed Economy of Welfare [w:] R. Goodin, D. Mitchell (eds.), The Foundations of the welfare state, Berghahn Books, Cheltenham.
 • Murray C. (2006), In Our Hands: A Plan to Replace the Welfare State, The American Enterprise Institute, Washington DC.
 • Offe C. (1996), Modernity and the State. East, West, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2004), Minimalny dochód gwarantowany a polski system zabezpieczenia socjalnego, „Polityka Społeczna”, nr 11-12.
 • Van Parijs P. (1992), Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform Paperback, Verso, New York.
 • [www 1] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion (dostęp: 10.09.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-32b5ab5c-f647-4165-95a6-9fcee7071296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.