Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 3-4(92-93) | 9-22

Article title

Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to indicate areas as well as the scope of professionalization of HRM in small and medium enterprises. The reason behind the undertaking of this problem may be found in the results of research conducted on SMEs that show that the owners or managing directors of such companies tend to focus on main business areas, paying less attention to other functions deemed “supporting.” One of them is the personnel function. This is in spite of the fact that professional literature considers human capital a very significant factor in the organization. Thus, the quality of HRM processes in such entities continues to be low. In its first part, the article defines the concept of HRM professionalization and indicates the main ways used in its measurement and assessment. The successive part discusses the primary areas of HRM professionalization, taking into account the specifics of SMEs. The last part is devoted to presenting and discussing the results of empirical research relating to the level of professionalization in training activities in SMEs. The analyses conducted include all the stages of the training process, where the statistical exemplification of the data constitutes a basis for the formulation of final conclusions.

Year

Issue

Pages

9-22

Physical description

Contributors

 • Cracow University of Economics, Kraków, Poland
author
 • Cracow University of Economics, Kraków, Poland

References

 • Andrzejczak A. (2010), Projektowanie i realizacja szkoleń, Warszawa, PWE.
 • Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer.
 • Bee F., Bee R. (1994), Training needs analysis and evaluation, (b.m.), Institute of Personnel Management.
 • Berliński L. (2002), Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 • Bławat F. (2004), Przetrwanie i rozwój MŚP, Gdańsk, Scientific Publishing Group.
 • Borkowska S., red. (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa, C.H.Beck.
 • Bramley P. (2001), Ocena efektywności szkoleń, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Isusi I. (Co.) (2003), Competence development in SMEs – report, Observatory of European SMEs, no. 1.
 • Janiuk I. (2004), Strategiczne dopasowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Warszawa, Difin.
 • Kaleta A. (2010), Kreatywność przedsiębiorcy jako czynnik sukcesu małych przedsiębiorstw, w Jaremczuk K., Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność, Tarnobrzeg, Wyd. Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, tom I.
 • Kirkpatrick D.L. (2001), Cztery poziomy oceny efektywności szkoleń, Warszawa, Wydawnictwo Studio Emka.
 • Konieczny O., Schmidtke R., red. (2007), Inwestycja w kadry, perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa, WYG International.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWN.
 • Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A. (2011), Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Warszawa, Difin.
 • Matejun M. (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w Piecha K., Kulikowski M., Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństw, Instytut Wiedzy.
 • Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, Warszawa, PWE.
 • Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Pauli U. (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, UE w Krakowie, promotor prof. dr hab. A. Pocztowski.
 • Pike S., Roos G., Marr B. (2005), Strategic management of intangible assets and value drivers in R&D organisations, R&D management, t. 35.
 • Price A. (2004), Human Resource Management in a Business Context, II wyd., London, Thomson Learning.
 • Pocztowski A. (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Organizacja i Kierowanie, nr 1A (149).
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody, wyd. II zmienione, Warszawa, PWE.
 • Pocztowski A. (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Humanizacja Pracy, nr 1–2.
 • Safin K., red. (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wrocław, Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Sidor-Rządkowska M. (2010), Zarządzanie personelem w małej firmie, wyd. II uaktualnione i rozszerzone, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Skalik J. (2010), Formy wzmocnienia kluczowych czynników sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, w Jaremczuk K., Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i jedność, t. II, Tarnobrzeg, Wyd. Państwowa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
 • Sloman M. (2010), Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Warszawa, Wolters Kluwer Business.
 • Strużyna J. (2002), Doskonalenie jakości zarządzania zasobami ludzkimi w małych firmach, Katowice, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Ulrich D. (1997), Human Resource Champions, Boston, Harvard Business School Press.
 • Ulrich D., Brockbank W. (2005), The HR Value Proposition, Boston, MA, Harvard Business School Press.
 • Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Wächter H., Metz T. (1995), Profesionalisierte Personalarbeit? Perspektiven der Professionalisierung des Personalwesens, Mering, Rainer Hampp Verlag.
 • Wojtczuk-Turek A. (2012), Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Warszawa, Difin.
 • Woźniak M.G. (2006), Rozwój sektora MŚP w Polsce a wzrost gospodarczy, Kraków, Wydawnictwo AE w Krakowie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-32cb1373-53b0-49bb-ab57-2de8a050ed54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.