PL EN


2016 | 294 | 225-238
Article title

Przedsiębiorczość jako obszar wsparcia przez system podatkowy

Authors
Content
Title variants
EN
Business as a supported area by income taxes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System podatkowy prawie w każdym państwie, oprócz funkcji fiskalnej, realizuje określone funkcje pozafiskalne. Ustawodawca, oddziałując przez podatki, oczekuje od podatników podjęcia lub ograniczenia określonych działań. Jedną z takich grup podatników stanowią przedsiębiorcy. Ich wsparcie przez system podatkowy jest związane przede wszystkim z chęcią wzmocnienia działalności inwestycyjnej, mającej przyczynić się do przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Rodzaj oraz zakres stosowanych rozwiązań w tym obszarze (tzw. tax expenditures) jest różnorodny. Występują one w szczególności w ramach podatków dochodowych, które są głównym przedmiotem analizy opracowania. Wielkość wsparcia uzależniona jest od możliwości budżetowych, a także od przypisywanej podatkom roli w polityce gospodarczej realizowanej przez poszczególne państwa. Ma to również swoje odzwierciedlenie we wpływie tych działań na tempo zmian PKB.
EN
In almost every country the tax system is used to achieve not only fiscal goals. One of them is supporting enterprises by creating tax expenditures to help them especially in investments. It is very important in realization economic policy by government. In many countries this kind of public aid is integrated into income taxes. By tax allowances, exemptions, rate reliefs, tax deferrals or credits government try to make tax liability lower for specific tax subjects or entities. In this article author analyzed Polish and US tax expenditures systems in creating fiscal aid for business.
Year
Volume
294
Pages
225-238
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Katedra Skarbowości
References
  • Bartlett B. (2001), The End of Tax Expenditures as We Know Them? „Institute of Research on the Economics of Taxation”, No. 84.
  • Burman L.E. (2003), Is the Tax Expenditure Concept Still Relevant? „National Tax Journal”, September.
  • Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Dz. U. L 306, 23.11.2011, s. 41-47.
  • Dziemianowicz R. (2015), Raport tax expenditures – doświadczenia Polski [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures, jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa.
  • Joint Committee on Taxation (2010), Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2009-2013, U.S. Government Printing Office, Washington.
  • Ministerstwo Finansów (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Preferencje podatkowe w Polsce, Warszawa.
  • Wyszkowski A. (2015), Raporty tax expenditures – przegląd doświadczeń międzynaraodowych [w:] R. Dziemianowicz (red.), Tax expenditures, jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej. Definicja, szacowanie i ocena, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-33527881-f601-410d-acff-67b7d4f322c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.