Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 270 | 121-131

Article title

Konsumpcja usług i e-usług w województwie śląskim – wyniki badań

Authors

Content

Title variants

EN
Consumption services and e-services in silesian province – results of researches

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań konsumpcji usług i e-usług w województwie śląskim oraz zakresu ich korzystania. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji oraz wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w Katedrze Rynku i Konsumpcji w ramach projektu badań statutowych finansowanych przez MNiSW pt. Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju (2013- 2015) dotyczących m.in. kupowania i korzystania z usług.
EN
The aim of the article is to present selected determinants services and e-services in the Silesian province and the scope of use some. The article is based on secondary sources of information and the results of field research from statutory research of the Market and Consumption Department financed by the Ministry of Science and Higher Education entitled Trade and services in Europe − Diagnosis and prospects for development (2013-2015) concerning, among others buying and using services.

Year

Volume

270

Pages

121-131

Physical description

Contributors

author
 • Consumption services and e-services in silesian province – results of researches

References

 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 • Lange O. (1978), Ekonomia polityczna, T. 1, PWN, Warszawa.
 • Olearnik J. (1990), Konsumpcja usług w Polsce. Diagnoza – Modelowanie – Kształtowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 • Projekt regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014- 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, listopad 2014.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2013, US w Katowicach, Katowice.
 • Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2014, US w Katowicach, Katowice.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce – funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • [www 1] http://onlineresearch.pl/2012/03/efekt-ropo-czyli-jak-on-line-wplywa-na-offline/ (dostęp: 16.03.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-33679669-b575-45c7-92d9-5046dbf050c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.