PL EN


2017 | 328 | 106-114
Article title

Ocena relacji: oczekiwania turystów - produkt turystyczny metodą refleksji strategicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Estimate of rate expectations of tourists but turistic product by strategic reflection method
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania metody refleksji strategicznej do oceny zaspokojenia potrzeb różnych segmentów rynku turystycznego. Zaprezentowano w nim elementy modyfikacji metody refleksji strategicznej konieczne do realizacji postawionego celu. Obok metodyki postępowania przedstawiono praktyczny przykład pokazujący techniczną stronę stosowania metody oraz, poprzez interpretację uzyskanych informacji, ich wartość dla oceny możliwości zaspokojenia potrzeb różnych segmentów turystów.
EN
The aim of this study is to show the possibilities of using of the stages of strategic reflection method as an assessment of the elements of regional touristic product in terms of satisfying the needs revealed by different segments tourists. There are shown the necessary modifications to the implementation of this phase of the strategic reflection method, to be able to use it to achieve the stated objective. For exemplification of the technical side of this method, a constituent result of their research, was presented evaluating the elements of touristic product, for different segments of tourists.
Year
Volume
328
Pages
106-114
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Marketingu
References
 • Altkorn J. (1994), Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gołembski G. (1998), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Holloway J.C., Robinson C. (1997), Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2010), Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie, PWE, Warszawa.
 • Martyniak Z. (1996), Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Mazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, Warszawa.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Nowakowska A. (2002), Produkt turystyczny [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oleksiuk A. (2007), Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa.
 • Rawski M. (2002a), Efekty synergii w metodzie refleksji strategicznej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7.
 • Rawski M. (2002b), Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT, "Przegląd Organizacji", nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-33bcc0e2-58fa-4db7-af51-361d12aff28b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.