PL EN


2012 | 8 | 2 | 152-199
Article title

Doświadczanie własnej cielesności przez biorców kończyny – socjologiczne stadium zrekonstruowanego ciała

Authors
Content
Title variants
EN
Limb Recipients’ Experience of Their Own Corporeality – Sociological Study of Reconstructed Body
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is devoted to the problem of upper limb recipients’ experience of their own corporeality during the period before and after the transplantation. The research sample consisted of upper limb transplant recipients, the choice of whom was purposive and determined by the criterion of time which had passed since the transplantation. The subjects of the research were 3 men aged 30-38 who had lost a limb in consequence of an injury and, having been qualified as potential recipients, they underwent a successful hand transplantation surgery. The research material was collected in individual in-depth interviews with the hand recipients. In the collected research material three important parts can be distinguished, which refer to the consecutive stages in the biography of the research subjects: 1. experience of the integrated body; 2. experience of the fragmented body; 3. experience of the reconstructed body. Despite the limb recipients’ strong concentration on the subjective body experience, at each of these stages objective determinants of recognizing the recipients’ bodies as inadequate play their part, being an important background of the analyses. The paper is closed with practical conclusions, which confirm the usability of the conducted research to the limb transplantation program developed in Poland.
Contributors
 • Zakład Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Akademia im. Jana Długosza ul. J. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa, Poland, k.kowal@ajd.czest.pl
References
 • Bauman Zygmunt (1995) Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Bauman Zygmunt (1998) Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przełożył Norbert Leśniewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman Zygmunt (2000) Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bauman Zygmunt, May Tim (2004) Socjologia. Przełożył Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Campbell Fiona (2003) The Case of Clint Hallam’s Wayward Hand [w:] James Gifford, Gabrielle Zezulka-Mailloux, red., Culture and the State: Disability Studies and Indigenous Studies. Alberta: University of Alberta Press, s. 165–181.
 • Chełmoński Adam (2009) Przeszczepianie kończyny górnej. Kryteria biorcy i dawcy przeszczepu. „Poltransplant. Biuletyn Informacyjny”, t. 1, nr 17, s. 32–35.
 • Chełmoński Adam, Jabłecki Jerzy (2007) Transplantacja kończyny górnej – aktualny stan wiedzy. „Polski Przegląd Chirurgiczny”, t. 79, nr 8, s. 1009–1021.
 • Chełmoński Adam, Jabłecki Jerzy (2011) Kwalifikacja biorców kończyny górnej [w:] Zbigniew Kuzyszyn, red., Społeczno-etyczne aspekty transplantologii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, s. 43–46.
 • Chirpaz François (1998) Ciało. Przełożył Jacek Migasiński. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Donnelly Peter, Simpson Andrew (1991) Cytotoxic cross-matching for organ transplantation. „The Lancet”, vol. 337, no. 8756, s. 1553–1554.
 • Douglas Mary (2004) Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii. Przełożyła Ewa Dżurak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ------ (2007) Czystość i zmaza. Analiza pojęć nieczystości i tabu. Przełożyła Marta Bucholc. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Giddens Anthony (2002) Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przełożyła Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Goffman Erving (2005) Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Przełożyły Aleksandra Dzierżyńska, Joanna Tokarska-Bakir. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goto Toshio i in. ,(1987) Discovery of FK-506, a novel immunosuppressant isolated from Streptomyces tsukubaensis. „Transplantation Proceedings”, vol. 19, no. 6, s. 4–8.
 • Hettiaratchy Shehan, Randolph Mark, Lee Andrew (2003) Long-term consideration of hand transplantation. „Transplantation”, vol. 75, no. 9, s. 1605.
 • Hu Weilie i in. (2006) A Preliminary Report of Penile Transplantation: Part 2. „European Urology”, vol. 50, no. 5, s. 1115–1116.
 • International Registry on Hand and Composite Tissue Transplantation (2012) [dostęp 30 kwietnia 2012 r.]. Dostępny w Internecie ‹http://www.handregistry.com/page.asp? page=4›.
 • Jabłecki Jerzy i in. (2010) Hand transplantation – Polish program. „Transplantation Proceedings”, vol. 42, no. 8, s. 3321–3322.
 • Jabłecki Jerzy, Chełmoński Adam (2011) Społeczno-etyczne aspekty transplantacji kończyny górnej [w:] Zbigniew Kuzyszyn, red., Społeczno-etyczne aspekty transplantologii. Wrocław: Wydawnictwo Continuo, s. 47–59.
 • Jakubowska Honorata (2009) Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jebson Peter, Louis Dean (2005) Forearm amputations [w:] David Green i in., red., Green's Operative Hand Surgery. Philadelphia: Churchill Livingstone, s. 1967–1969.
 • Kanitakis Jean i in. (2000) Sequential histological and immunohistochemical study of the skin of the first human hand allograft. „Transplantation”, vol. 69, no. 7, s. 1380–1385.
 • Kanitakis Jean i in. (2003) Clinicopathologic features of graft rejection of the first human hand allograft. „Transplantation”, vol. 76, no. 4, s. 688–693.
 • Kaufmann Jean-Claude (2004) Ego. Socjologia jednostki. Przełożył Krzysztof Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kępiński Antoni (2001) Twarz, ręka [w:] Andrzej Mencwel, red., Antropologia kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 196–-207.
 • Kępiński Antoni (2005) Twarz, ręka [w:] Andrzej Mencwel, red., Antropologia kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 212–224.
 • Kopaliński Władysław (1990) Słownik symboli. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Kristeva Julia (2007) Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przełożył Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Leder Drew (1990) The absent body. Chicago: University of Chicago Press.
 • Lubiak Jarosław, Skalska Agnieszka (2001) Ciało, tożsamość, sztuka [w:] Aldona Jawłowska, red., Wokół problemów tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo LTW, s. 220–242.
 • Mauss Marcel (2001) Socjologia i antropologia. Przełożyli Marcin Król, Krzysztof Pomian, Jerzy Szacki. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • McLuhan Marshall (2004) Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka. Przełożyła Natalia Szczucka-Kubisz. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Melosik Zbyszko (2002) Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
 • Menna Giuseppina, Scarpis Paolo (2007) Living with Two Different Fingerprints: Legal Implications and Identifications Issues [w:] Marco Lanzetta, Jean-Michel Dubernard, Palmina Petruzzo, red., Hand Transplantation. New York: Springer, s. 125–132.
 • Merleau-Ponty Maurice (2001) Fenomenologia percepcji. Przełożyli Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Osborne Thomas (1997) Body Amnesia – Comments on Corporeality [w:] David Owen, red., Sociology after Postmodernism. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications, s. 188–204.
 • Ptak Włodzimierz, Ptak Maria (2000) Podstawy immunologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rowiński Wojciech (2003) Podstawy transplantologii. Wprowadzenie [w:] Jacek Szmidt i in., red., Podstawy chirurgii. Kraków: Medycyna Praktyczna, s. 395–397.
 • Schuind Frédéric, Abramowicz Daniel, Schneeberger Stefan (2007) Hand transplantation: The state-of-the-art. „The Journal of Hand Surgery: British & European Volume”, vol. 32, no. 1, s. 2–17.
 • Sharp Lesley A. (1995) Organ Transplantation as a Transformative Experience: Anthropological Insights into the Restructuring of the Self. „Medical Anthropology Quarterly”, vol. 9, no. 3, s. 357–389.
 • Sharp Lesley A. (2000) The Commodification of the Body and its Parts. „Annual Review of Anthropology”, vol. 29, s. 287–328.
 • Simmel Georg (1975) Socjologia. Przełożyła Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tilney Nicholas L. (2009) Przeszczep. Od mitów do rzeczywistości. Przełożyli Bartłomiej Barczyński i in. Warszawa: Index Copernicus International.
 • Ziółkowski Marek (2002) Dziedziczenie i wybór. Zwiększone możliwości wyboru, nierówności społeczne i problemy społecznej tożsamości. „Studia Socjologiczne”, nr 3/2002 (166), s. 5–35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-33c0353d-c4e7-4fb3-8aad-5c0c099c1b57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.