Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 279 | 122-131

Article title

Znaczenie organizacji pozarządowych w procesie kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego w małych miastach na przykładzie Szklarskiej Poręby

Content

Title variants

EN
The importance of NGOs in the process of creative human capital development in small cities based on the example of Szklarska Poręba

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z rolą organizacji pozarządowych w kształtowaniu kreatywnego kapitału ludzkiego w małych miastach (wymiar lokalny) na przykładzie Szklarskiej Poręby. Na wstępie zaprezentowane zostały teoretyczne aspekty kreatywnego kapitału ludzkiego. Rdzeń artykułu stanowi tabelaryczne zestawienie projektów realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych wpływających na kształtowanie się kreatywnego kapitału ludzkiego w mieście. Ponadto przedstawiono kompleksowe zestawienie wspomnianych organizacji funkcjonujących na terenie Szklarskiej Poręby wraz z charakterystyką ich działalności. W ramach ogólnych wniosków można zaznaczyć, że organizacje pozarządowe wpływają na kreatywny kapitał ludzki w obszarach tożsamości lokalnej, innowacyjnych produktów i usług, stosunków interpersonalnych, aktywizacji społecznej, twórczych form spędzania czasu wolnego, czy też podnoszenia poziomu tolerancji i empatii społecznej.
EN
The presented study discusses the problems related to the role of NGOs in creative human capital development in small cities (local dimension) based on the example of Szklarska Poręba. The introduction presents theoretical aspects of creative human capital. The core of the study offers a tabular list of projects carried out with non-governmental organizations’ participation and exerting impact on the development of creative human capital in the city. Moreover, a complex comparison of the above-mentioned organizations functioning in Szklarska Poręba is provided, covering also the characteristics of their activities. Within the framework of general conclusions it should be observed that NGOs do influence the creative human capital in the areas of local identity, innovative products and services, interpersonal relations, social activation, creative forms of spending free time or raising the level of social tolerance and empathy.

Year

Volume

279

Pages

122-131

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Katedra Gospodarki Regionalnej

References

 • Anholt S. (2010), Places. Identity, Image and Reputation, Palgrave Macmillan, New York.
 • Blair J., Carroll M. (2009), Local Economic Development. Analysis, Practices and Globalization, SAGE Publications, Thousand Oaks.
 • Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class: and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Florida R. (2005), Cities and the Creative Class, Routledge, New York.
 • Florida R. (2012), The Rise of the Creative Class, Revisited, Basic Books, New York.
 • Hague C. (2005), Planning and Place Identity [w:] C. Hague, P. Jenkins (eds.), Place identity, Participation and Planning, Routledge, New York.
 • Kotler P., Asplund C., Rein I., Haider D. (1999), Marketing Places Europe. How to Attract Investments, Industries, Residents and Visitors to Cities, Communities, Regions and Nations in Europe, Financial Times Prentice Hall, London.
 • Oort F., Raspe O. (2007), Urban Heterogeneity in Knowledge-related Economic Growth [w:] J. Surinach, R. Moreno, E. Vaya (eds.), Knowledge Externalities, Innovation Clusters and Regional Development, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Raszkowski A. (2010), Strategia Promocji Miasta Szklarska Poręba na lata 2010-2020, Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, Szklarska Poręba.
 • Raszkowski A. (2013), Creativity in the Context of Regional Development - Selected Issues [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (eds.), Regional Economy in Theory and Practice, "Research Papers of Wrocław University of Economics", No. 286, Wrocław.
 • Raszkowski A. (2014a), Culture-based Creativity in Relation to Enterprise Development Strategies [w:] K. Biniek, T. Winnicki (eds.), Academic Coordination Centre and Technology Transfer in Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Karkonosze College in Jelenia Góra, Jelenia Góra.
 • Raszkowski A. (2014b), Place Marketing in the Process of Territorial Identity Creation and Strengthening, "Journal of European Economy", Vol. 1, No. 2, Ternopil National Economic University, Ukraine.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-33e7784a-9f12-4957-9b23-33bab27a58b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.