Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 254 | 118-127

Article title

Eksploracja motywów związanych z partycypacją w konsumpcji kolaboratywnej

Content

Title variants

EN
The exploration of motives connected with participation in collaborative consumption

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań eksploracyjnych dotyczących czynników skłaniających do uczestnictwa w różnych formach tzw. konsumpcji kolaboratywnej. Do czynników tych zaliczono przede wszystkim: oszczędność, towarzyskość, zaufanie oraz poszukiwanie wrażeń, a także zinterpretowano te czynniki w kontekście teorii planowanego zachowania.
EN
The article presents the results of explorative study on factors leading to participation in various forms of so-called collaborative consumption. The article emphasizes frugality, sociability, trust, and excitement seeking as main determinants and interprets these factors in the context of theory of planned behaviour.

Year

Volume

254

Pages

118-127

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych

References

 • Ajzen I. (1991), The Theory of Planned Behavior, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 50 (2), s. 179-211.
 • Albinsson P.A., Perera B.Y. (2012), Alternative Marketplaces in the 21st Century: Building Community through Sharing Events, „Journal of Consumer Behaviour”, 11.4, s. 303-315.
 • Bardhi F., Eckhardt G.M. (2012), Access-based Consumption: The Case of Car Sharing, „Journal of Consumer Research”, 39(4), s. 881-898.
 • Belk R. (2007), Why Not Share Rather Than Own? „The Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 611, s. 126-140.
 • Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
 • Czapiński J., Panek T. (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Felson M., Spaeth J.L. (1978), Community Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, „ American Behavioral Scientist”, 21(4), s. 614-624.
 • Gansky L. (2012), The Mesh. Why the Future of Business is Sharing, Penguin Group, New York.
 • Gibbs G.R. (2007), Analysing Qualitative Data, Sage, London.
 • Glaser B.G., Holton J. (2010), Remodelowanie teorii ugruntowanej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, 2, s. 81-102.
 • Hirschl B. i in. (2002), New Concepts in Product Use for Sustainable Consumption, „Journal of Cleaner Production”, 11, s. 873-881.
 • Kahle L.R. (1983), Social Values and Social Change: Adaptation to Life in America, Praeger Publishers.
 • Mitręga M. (2013), Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, „Problemy Zarządzania”, nr 1 (40), s. 40-53.
 • Neilson L.A., Paxton P. (2010), Social Capital and Political Consumerism: A Multilevel Analysis, „Social Problems”, 57(1), s. 5-24.
 • Sankowska A. (2013), Zaufanie w społeczeństwie informacyjnym, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, 5 (41), s. 111-124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-33ea9f7a-5d5f-4595-bff0-74583b6dc154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.