Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 390 | 91-104

Article title

Inżynieria zabezpieczeń aplikacji internetowych na podstawie analizy zagrożeń i rekomendacji OWASP

Content

Title variants

EN
Security engineering of web applications based on threat analysis and OWASP recommendations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych w projektowaniu i budowie systemów informatycznych w oparciu o wytyczne wynikające z inżynierii bezpieczeństwa oprogramowania. Zidentyfikowano różnorodność i zmienność zagrożeń zabezpieczeń aplikacji internetowych. Celem zaprezentowanych badań jest analiza trendu występowania zagrożeń aplikacji internetowych na podstawie danych fundacji OWASP opublikowanych w latach 2003-2017. W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono rolę i zadania fundacji OWASP na tle wytycznych opracowanych przez organizacje zajmujące się bezpieczeństwem aplikacji internetowych. W drugim scharakteryzowano najczęstsze zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. W trzeciej części dokonano analizy występowania i porównano częstość zagrożeń aplikacji internetowych w latach 2003-2017, a w czwartej przedstawiono sposoby zabezpieczenia aplikacji internetowych oraz rekomendacje do uwzględnienia w projektowaniu i budowie systemów informatycznych z zastosowaniem aplikacji internetowych oraz podczas ich eksploatacji.
EN
The article presents the security threats of web applications in the design and development of information systems based on the guidelines resulting from software security engineering. The article identifies the variety and variability of security threats for web applications. The purpose of the presented research is to analyze the trend in the appearance of threats of web applications which are based on data collected by the OWASP Foundation published over the years 2003-2017. The first chapter of the article presents the role and tasks of the OWASP Foundation against guidelines developed by organizations dealing with the security of web applications. The second chapter describes the most common security threats of web applications. The third chapter analyses the occurrence and compares the frequency of threats to Internet applications in the years 2003-2017, and finally, the fourth chapter presents the ways of protecting web applications and recommendations to be taken into consideration in the design and development of IT systems using web applications and during their usage.

Year

Volume

390

Pages

91-104

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Informatyki i Komunikacji. Katedra Informatyki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kolegium Informatyki i Komunikacji. Katedra Badań Operacyjnych

References

 • About The Open Web Application Security Project, OWASP, https://www.owasp.org/index.php/About_The_Open_Web_Application_Security_Project (dostęp: 20.03.2019).
 • About Us, ISACA, www.isaca.org/about-isaca/Pages/default.aspx (dostęp: 18.03.2019).
 • Beal V., API – Application Program Interface, Webopedia, https://www.webopedia.com/TERM/A/API.html (dostęp: 30.03.2019).
 • Clarke J. (2015), SQL Injection Attack and Defence, Elsevier, United States.
 • Czym są certyfikaty SSL, Certum by Asseco, https://ssl.certum.pl/certyfikaty/certy,informacje_co_to_jest_certyfikat_ssl.xml (dostęp: 31.03.2019).
 • Exploit, Dobry Słownik, https://dobryslownik.pl/slowo/exploit/221932/0/234770/ (dostęp: 30.03.2019).
 • Hollosi A. (2013), Integracja PHP z Windows: optymalna wydajność i bezpieczeństwo, Helion, Gliwice.
 • Konieczny P. (2009), 10 najpopularniejszych błędów w webaplikacjach, Niebezpiecznik, 4 grudnia, https://niebezpiecznik.pl/post/10-najpopularniejszych-bledow-w-webaplikacjach/ (dostęp: 19.03.2019).
 • Krysiak M. (2018), Ochrona przed najczęstszymi zagrożeniami aplikacji internetowych na podstawie badań OWASP [w:] R. Kruzel, R. Balina, H. Tańska, S. Ejdys, M. Drewniak (red.), Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań, INTELLECT, Waleńczów, s. 160-168.
 • Mirdha R. (2017), Learn Hacking on Web Application from Beginner to Advanced, India.
 • OWASP 2007 Top 10 Presentation (2009), Bretthard, 21th October, http://bretthard.in/post/owasp-2007-top-10-presentation (dostęp: 20.03.2019).
 • OWASP Top 10 – 2013. The Ten Most Critical Web Application Security Risks,OWASP, https://www.owasp.org/images/f/f8/OWASP_Top_10_-_2013.pdf (dostęp: 20.03.2019).
 • OWASP Top 10 2017. The Ten Most Critical Web Application Security Risks, OWASP, https://www.owasp.org/images/b/b0/OWASP_Top_10_2017_RC2_Final.pdf (dostęp: 20.03.2019).
 • OWASP Top Ten, OWASP, https://www.owasp.org/index.php/2004_Updates_OWASP_Top_Ten_Project (dostęp: 20.03.2019).
 • Rozszerzenie pliku .INC, Download Astro, http://pl.downloadastro.com/Pliki%20Windows/inc/ (dostęp: 30.03.2019).
 • Sejdak K. (2013), Co oferuje nam OWASP?, WebSecurity, 11 stycznia, http://websecurity.pl/co-oferuje-nam-owasp/ (dostęp: 18.03.2019).
 • Serializacja i deserializacja (2017), Microsoft, 30 marca, https://msdn.microsoft.com/plpl/library/ms731073(v=vs.110).aspx (dostęp: 30.03.2019).
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2018), Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Sołtysik-Piorunkiewicz A., Krysiak M. (2020), The Cyber Threats Analysis for Web Applications Security in Industry 4.0 [w:] M. Hernes et al. (eds.), Towards Industry 4.0 – Current Challenges in Information Systems, Springer, s. 127-141.
 • Szpor G., red. (2015), Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart City, C.H.Beck, Warszawa.
 • Top 10-2017 Top 10, OWASP, https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2017-Top_10 (dostęp: 20.03.2019).
 • Wichers D., OWASP Top 10 – 2010. The Top 10 Most Critical Web Application Security Risks, OWASP, https://www.owasp.org/images/6/67/OWASP_AppSec_Research_2010_OWASP_Top_10_by_Wichers.pdf (dostęp: 20.03.2019).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-34070278-e817-499e-8a6d-216a11f1d6e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.