PL EN


2016 | 254 | 252-264
Article title

Telefon komórkowy w konsumpcji mediów cyfrowych

Authors
Content
Title variants
EN
Cell phone in consumption of digital media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę wykorzystania telefonu komórkowego w konsumpcji mediów cyfrowych. Zdiagnozowano wpływ zmiennych społeczno--demograficznych użytkowników oraz przeanalizowano wykorzystywaną funkcjonalność telefonu komórkowego. Zidentyfikowano media cyfrowe konsumowane za pomocą telefonu komórkowego. W tekście analizowany jest również potencjał wykorzystania telefonu komórkowego w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Płaszczyzną dla zaprezentowanych w artykule rozważań są wyniki zrealizowanych badań bezpośrednich.
EN
Article takes the problems connected with the use of a cell phones as a device used for digital media consumption. It was diagnosed impact of socio-demographic variables and analyses was made in functionality of cell phone among users. Digital media was identified which are consumed using a cell phone. The text explores also the potential use of cell phone in marketing communications of a company. Area for considerations presented in this article are direct research results.
Keywords
Year
Volume
254
Pages
252-264
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
References
 • Connected Consumer Study, TNS/Google (2014), Case study – Galeries Lafayette, Google Analytics (10/02/2014-03/05/2014) [w:] Perspektywy rozwojowe mobile onlinew Polsce 2015, ICAN, Warszawa.
 • Gąsiewski M., Modrzewski P. (2015), W drodze do poznania potrzeb [w:] Perspektywy rozwojowe mobile online w Polsce 2015, ICAN, Warszawa.
 • Łopacińska K. (2014), Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek”, nr 12.
 • Ogonowski A., Isakow A. (2015), Komunikacja SMS w projektowaniu doświadczeń klienta, „Marketer+”, luty-kwiecień.
 • Park Eun-A, Lee S. (2015), Multidimensionality: Redefining the Digital Divide in the Smartphone Era, „info”, Vol. 17, Iss. 2.
 • Piekarz K. (2015), Trendy rozwojowe – potencjał i bariery [w:] Perspektywy rozwojowe mobile online w Polsce 2015, ICAN, Warszawa.
 • Shim J.P., Park S., Shim J.M. (2008), Mobile TV Phone: Current Usage, Issues, and Strategic Implications, „Industrial Management & Data Systems”, Vol. 108, Iss. 9.
 • Sztand M. (2015), Trafiony, niezatopiony, czyli kolejny rok (r)ewolucji w marketingu i komunikacji, „Marketer+”, luty-kwiecień.
 • The Mobile Phone Revolution (1987), „Industrial Management & Data Systems”, Vol. 87, Iss. 1/2.
 • Wojciechowski M. (2014), Komunikacja targetowana, „Marketing w Praktyce”, lipiec.
 • [www 1], https://www.uke.gov.pl/znaczny-wzrost-popularnosci-smartfonow-telefoniamobilna-najpopularniejsza-usluga-analiza-preferencji-konsumenckich-w-latach-2011-2014-15118 (dostęp: 30.03.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3418c721-c1ca-4a93-8dca-87d6167f00d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.