Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1997 | 6 | 393-426

Article title

Filipini jako kustosze Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie do kasaty kongregacji w 1865 r.

Content

Title variants

FR
Philippiens comme surveillants du sauctuaire de la Vierge Marie de la Sainte-Famille à Studzianna

Languages of publication

Abstracts

FR
À la fin du XVIIe et au début du XVIIIe ss. Studzianna a été un des centres les plus importants du culte de la Vierge en Pologne. Ce qui en témoigne c’est le grand nombre des pèlerins ainsi que celui des relations concernant les grâces et les bienfaits obtenus par intermédiaire de la Vierge dans Son Image Miraculeuse. Le développement du Sanctuaire, son importance croissante et son rôle dans la vie religieuse de la Pologne sont les resultats des efforts des Philippiens. Dans l’arcticle on a présente les commencements de l’Oratoire du Saint Phillippe Néri en Pologne, la fondation de la Congrégation à Studzianna et son histoire ainsi que sa cassation accomplie par le gouvernement usupateur comme la répression après l’Insurrection de Janvier.

Keywords

Contributors

References

 • Archiwum Kongregacji Filipinów w Studziannie Actus Erectionis – Erectio Congregationis Oratorii Studzianensis S. Patris Philippi Neri 1674 sygn. IV.
 • Anonyma Chronica Studzianensis – Kronika sygn. I.
 • Bulle i przywileje Zgromadzeniu i Kościołowi Oratorianów św.
 • Filipa Neri w Studziannie różnymi czasy nadane sygn. II.
 • Cellary W., Liber pro Rationibus sygn. IX.
 • Monumenta Mortuorum sygn. V.
 • Publikacje i relacje kronikarskie (teczka) sygn. XVIII.
 • Streszczenie sprawy przeciw Wiel. Franciszkowi Czołkoszewiczowi, podane Najdostojniejszemu Ks. Prymasowi Królestwa, Księciu Teodorowi Potockiemu, przez Wiel. Kongregację Oratorium
 • Studziańskiego Św. Filipa Neri w 1724 r. około święta św. Jakuba Apostoła, ułożone dla przyszłej Komisji przez Prześwietnego ks. Andrzeja Moranti bez sygn.
 • Summarium Transactionum, Munimentorum, Inscriptionum, Legatorum et aliarum Ordinationum Venerabilis Congregationis Studzianensis oratorii Sancti Philippi Nerii in Anno 1724 die 15 Decembris conscriptum et connotatum sygn. VIII.
 • Archiwum Parafialne w Studziannie, Księga Aktów Zeyścia, vol. l. 1810–1825, vol. l. 1826–1837, vol. l. 1853–1871 bez sygn.
 • Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, Filipini–Studzianna (vol. I–III) bez sygn.
 • Teczka personalna ks. Konstantego Piwarskiego bez sygn.
 • Archiwum Kongregacji Filipinów na Świętej Górze Dominikowski K., Zbiór wiadomości o Świętej Górze pod Gostyniem osiadłej przez Kongregację Oratorii Św. Filipa Neriusza, ukończony w czterech częściach we wrześniu 1836 r. sygn. A XI 1719.
 • Biblioteka Seminarium Duchownego w Sandomierzu Capitula Trienalia, sive Electiones Praepositorum et officiolim Congregationis Oratorii Studziannensi sygn. G. 1059.
 • Studzianna-Brudzewice bez sygn.
 • Ustawy, czyli Konstytucje Oratorium Sygn. J–1482.
 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Radomiu Rząd Gubernialny Radomski:
 • Brudzewice. Reperacja kościoła (1818–1865) sygn. 5513.
 • Studzianna – dobra. Fundusze klasztoru (1864–1866) sygn. 6485.
 • [Brzeziński A.], Pamiątka jubileuszu dwóchsetnego Zgromadzenia XX. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej roku p. 1868, t. 1, Poznań 1869.
 • Wiśniewski J., Dekanat opoczyński, Radom 1913.
 • Chłędowski K., Rzym ludzie baroku, Lwów 1931.
 • Dekowski J. P., Opoczno i okolice, Warszawa 1977.
 • Estreicher K., Bibliografia polska, t. 16 i 27. Kraków 1898 i 1929.
 • Gach P. P., Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i Śląska 1773–1914, Lublin 1984.
 • Jabłońska-Deptuła E., Gawrysiakowa J., Materiały do zaangażowania patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w l. 1861–1864, w: Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i początku XX w., Lublin 1976, s. 51–200.
 • Jaromin H., Zarys historii Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Polsce (1668–1968). „Nasza Przeszłość”, t. 32, 1970, s. 5–143.
 • Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, t. 4, Gniezno 1883.
 • Kubicki P., Bojownicy Kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w l. 1861–1915, cz. 1, t. 3, Sandomierz 1933.
 • Kumor B., Diecezja tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji 1786–1985, Kraków 1985.
 • Kuźmak K., Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, Gostyń 1988.
 • Nater W., Kult Obrazu Matki Boskiej Studziańskiej (Świętorodzinnej) do czasów rozbiorowych, masz., Studzianna–Lublin 1973.
 • Olszewski D., Diecezja kielecka. Zarys dziejów 1805–1987, Kielce 1988.
 • Pabis J., Żywot św. Filipa Neriusza, Tarnów 1931.
 • Pietrzak J. S., Księża powstańcy 1863 r., Kraków 1916.
 • Sydry S., O. Stanisław Papczyński i jego dzieło, Warszawa 1937.
 • Śrutwa J., Oświecenie w Polsce i jego wpływ na życie kościelne, w: Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, t. 2, cz. 1. Poznań–Warszawa 1979, s. 19–38.
 • Urban W., Dzieje ustroju Kościoła na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, w: Historia Kościoła w Polsce, pod red. B. Kumora i Z. Obertyńskiego, t. 2, cz. 1, Poznań–Warszawa 1979, s. 480–496.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-3453a944-b3b6-481c-8082-700bd94ae239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.