PL EN


2015 | 249 | 164-171
Article title

Koncepcje logistyki miejskiej w aspekcie zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Logistics concepts in the context of sustainable urban development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy artykułu dokonali wprowadzenia do problematyki logistyki miasta, a następnie przedstawili jej znaczenie w ujęciu zrównoważonego rozwoju. W artykule opisane zostały obszary priorytetowych działań dotyczących zrównoważonego rozwoju i rozwiązań, które są już obecnie stosowane w logistyce miasta. W dalszej części artykułu dokładnie opisane zostały proponowane, wybrane przez autorów koncepcje logistyki miasta i przedstawiono ich rzeczywisty wymiar ekologiczny.
EN
The authors have made the introduction to the problems of logistics center, and then presented its importance in terms of sustainable development. The article describes the areas of priority actions for sustainable development and solutions that are already being used in city logistics. The rest of the article accurately describes the proposed, selected by the artists of the city logistics concepts and shows their actual environmental dimension.
Year
Volume
249
Pages
164-171
Physical description
Contributors
References
  • Cisowski T., Szymanek A. (2006), Zrównoważony rozwój transportu miejskiego, „Eksploatacja i Niezawodność”, nr 1, s. 15.
  • Gołembska E., Czajka P., Tomaszewska D. (2001), Logistyka miejska XXI wieku, „EuroLogistics”, Nr 3, Dział: Akademia Logistyki, s. 68.
  • Jonkis A. (2011), Przegląd rozwiązań prowadzących do redukcji niekorzystnego zjawiska kongestii transportowej w miastach [w:] Szołtysek J., Detyna B. (red.), Logistyka. Współczesne wyzwania 2, Wydawnictwo PWSZ w Wałbrzychu, s. 157-158.
  • Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, „Problemy Eorozwoju”, vol. 1, nr 2.
  • Szołtysek J. (2009), Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,Katowice, s. 57-58.
  • Szołtysek J., Jaroszyński J. (2009), Telematyka transportowa w sterowaniu przepływami ładunków na terenie miasta, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 4, PWE, s. 13.
  • Urbaniak M. (2007), Zastosowanie norm i kierunki doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem i BHP, „Automatyka”, nr 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-34b6bc1c-35d3-466b-8abb-75cdb6165010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.