PL EN


2015 | 247 | 96-106
Article title

Specialization and competitiveness of polish voivodships in crop production in Poland

Content
Title variants
PL
Specjalizacja i konkurencyjność województw w zakresie produkcji zbóż w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of the present paper is to classify Polish voivodships regarding specialization and competitiveness of crop production in the sectors of wheat, rye and oats. Crop production structure in the sectors grouped based on type of crop in the period of 2004-2014 was the subject of the analysis. The analysis was based on structural and geographical shift-share analysis which enabled a classification of Polish voivodships regarding crop production changes effects and also an assessment of crop production structures related to the reference space, i.e. regional area of the Polish voivodships. The performed research also allowed for the identification of crop production structures characterized by specialization and competitiveness in wheat, rye and oats.
PL
Przestrzenna metoda przesunięć udziałów stanowi alternatywę klasycznej analizy shift-share, w której nie jest uwzględnione geograficzne położenie rozważanych regionów. Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy też kierunki zmian są bowiem uzależnione od przestrzennych interakcji zachodzących pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share został wprowadzony do badań przez Nazarę i Hewingsa. Model ten przedstawia przestrzennie zmodyfikowane stopy wzrostu (tempa zmian) poszczególnych wariantów zjawiska przez uwzględnienie temp wzrostu zjawiska w obszarach sąsiadujących. Celem artykułu jest analiza zmian struktury produkcji rolnej w województwach Polski w latach 2004-2014 według rodzajów gatunków zbóż z zastosowaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów. W opracowaniu dokonano oceny tempa wzrostu wielkości zjawiska. Ponadto zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych, sektorowych oraz regionalnych (lokalnych, przestrzennych) w wielkości efektu globalnego (produkcji zbóż w Polsce ogółem) w przekroju województw. Dodatkowo włączono do badania aspekty przestrzenne (zależności międzyregionalne) w postaci macierzy wag przestrzennych, która umożliwiła włączenie do badania aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi.
Year
Volume
247
Pages
96-106
Physical description
Contributors
References
 • Antczak E. (2014), Analiza zanieczyszczenia powietrza w Polsce z wykorzystaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów, „Ekonomia i Środowisko”,2(49), p. 191-209.
 • Barff R.A., Knight III P.L. (1988), Dynamic Shift-share Analysis, “Growth and Change”, No. 19/2.
 • Dunn E.S. (1960), A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, Vol. 6, p. 98-112.
 • Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych (2010), red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa.
 • Esteban-Marquillas J.M. (1972), Shift and Share Analysis Revisited, “Regional and Urban Economics”, Vol. 2, No. 3.
 • Grzybowska B. (2013), Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym, „Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”,t. 100, zesz. 2, p. 53-64.
 • Kopiński J. (2014), Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu, nr 361, p. 116-128.
 • Marquez M.A., Ramajo J. (2007), Shift-Share Analysis: Global and Local Spatial Dimensions, University of Extremadura.
 • Mayor M., Lopez A.J. (2008), Spatial Shift-share Analysis versus Spatial Filtering: An Application to Spanish Employment Data, “Empirical Economics”, Vol. 34, Iss. 1, p. 123-142.
 • Nazara S., Hewings G.J.D. (2004), Spatial Structure and Taxonomy of Decomposition in Shift-share Analysis, “Growth & Change”, 35(4), p. 476-490.
 • Perloff H.S., Dunn E.S., Lampard E.E., Muth R.F. (1960), Regions, Resources and Economic Growth, Johns Hopkins Press, Baltimore.
 • Rozpędowska-Matraszek D. (2010), Badania empiryczne wzrostu ekonomicznego regionów, http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/ konfdydak175-192.pdf (30.06.2015).
 • Rynek zbóż w Polsce (2013), Agencja Rynku Rolnego, http://www.arr.gov.pl/data/00321/rynek_zboz_2013_pl.pdf (30.06.2015).
 • Szewczyk M., Łobos K. (2011), A Comparative Study of the Economic Performance of Chemical Branch Enterprises from Opolskie and Dolnosląskie Voivodships [in:] Regional and Local Development: Capitals and Drivers, ed. K. Malik, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the PolishAcademy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences – Katowice, Opole 2011, p. 109-134.
 • Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B. (2011), Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., WSZiA, Opole, p. 105-119.
 • Szewczyk M., Zygmunt A. (2011a), Prospects of Food Products Manufacture Sector in Opolskie Region [in:] Regional and Local Development: Capitals and Drivers, ed. K. Malik, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of Spatial Economy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences –Katowice, Opole 2011, p. 135-156.
 • Szewczyk M., Zygmunt A. (2011b), Opolskie Voivodship: Perspectives of the Mining and Quarrying Sector [in:] Regional and Local Development: Capitals and Drivers, ed. K. Malik, Faculty Economy and Management of the Opole University of Technology, Self-Government of the Opole Voivodeship, Committee of SpatialEconomy and Regional Planning of the Polish Academy of Sciences, Committee Organization and Management Sciences of the Polish Academy of Sciences –Katowice, Opole, p. 199-218.
 • obler W. (1970), A Computer Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region, “Economic Geography”, 46(2), p. 234-240.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A., Szołtysek J., & Twaróg S. (2013), Wykorzystanie shift share analysis w opisie zmian struktury honorowych dawców krwi w Polsce, [in:] Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka, UE, Katowice, p. 84-98.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-34e0368e-9304-4163-928e-a826a0e4cd75
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.