PL EN


2017 | 311 | 61-71
Article title

Poglądy współczesnych keynesistów na temat roli państwa w gospodarce

Content
Title variants
EN
The views of contemporary keynesians on the role of the state in the economy
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów współczesnych keynesistów, którzy – wzorem J.M. Keynesa – opowiadają się za aktywnym udziałem państwa w życiu gospodarczym. G.A. Akerlof i R.J. Shiller podkreślali, że głównym zadaniem państwa jest powściąganie zwierzęcych instynktów, a także ustalanie zasad funkcjonowania ustroju kapitalistycznego. J.E. Stiglitz domagał się współdziałania oraz wypracowania równowagi między państwem a rynkiem. Państwo powinno ingerować tylko wtedy, gdy może ograniczyć zawodność rynku, chociaż zawodne jest również państwo. Przestrzegał również przed przeregulowaniem gospodarki lub nadmierną deregulacją. Zdaniem P. Davidsona marginalizacja keynesizmu, ograniczanie roli państwa w gospodarce oraz polityka uwolnienia rynków doprowadziły do głębokiego załamania koniunktury w 2007 r. Tylko rząd jest zdolny do usunięcia wad gospodarki kapitalistycznej oraz stabilizacji gospodarki.
EN
The purpose of this article is to present the views of contemporary Keynesians who, like J.M. Keynes, favor the active participation of the state in economic life. G.A. Akerlof and R.J. Shiller emphasized that the main task of the state is to restrain animal spirits, and also to determine the principles of the functioning of the capitalist system. J.E. Stiglitz called for cooperation and a balance between the state and the market. The state should intervene only if it can reduce a market failure, although the state itself is also unreliable. He also warned against the over-regulation of the economy or excessive deregulation. According to P. Davidson, the marginalization of Keynesianism, limiting the role of the state in the economy, and the policy of releasing markets and led to a deep downturn in 2007. Only government is able to remove the defects of the capitalist economy and stabilize the economy.
Year
Volume
311
Pages
61-71
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii
References
  • Akerlof G.A., Shiller R.J. (2010), Zwierzęce instynkty. Czy ludzka psychika napędza globalną gospodarkę i jaki to ma wpływ na przemiany światowego kapitalizmu? przekł. J. Jannasz, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
  • Davidson P. (2012), Rozwiązanie Keynesa. Droga do globalnej koniunktury gospodarczej, tłum. P. Kliber, A. Kliber, PTE, Warszawa.
  • Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, przekł. M. Kalecki, S. Rączkowski, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, red. przekł. R. Rapacki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Stiglitz J.E. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, przekł. H. Simbierowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Stiglitz J.E. (2010), Freefall. Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, tłum. A. Gąsior-Niemiec, PTE, Warszawa.
  • Stiglitz J.E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? tłum. R. Mitoraj, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-352f94d8-7e23-425d-a347-64782bcbf13c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.