PL EN


2016 | 23 | 45-53
Article title

Information and communication technologies as a source of marketing innovations in retail – trends

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Economic growth in modern retail trade is determined by the development of resources, especially knowledge and innovation. The aim of this paper is to demonstrate that retailers use innovative solutions, which are based on new information and communication technologies. Their manifestation is the development of marketing innovations. The investigation is aimed at answering the following questions: What are the possibilities for creating marketing innovations in trade based resources and potential of ICT? What trends can be observed in the creation of marketing innovations to trade based on knowledge acquired through ICT tools?
Year
Volume
23
Pages
45-53
Physical description
Contributors
 • Department of Market Policy and Marketing Management. Faculty of Management. University of Economics in Katowice
References
 • Baron-Polańczyk E. (2013): The Process of Designing – Computer-Aided Education: Introduction. In: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources. Vol. 4, E. Baron-Polańczyk (ed.). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Biedronka zaprasza klientów do testowania nowych produktów (2014). Jeronimo Martins Polska S.A., http://www.biedronka.pl/pl/news,id,755,title,biedronka-zapraszaklientow-do-testowania-nowych-produktow (access: 10.07.2015).
 • Całka A., Mróz-Gorgoń B. (2014): Rola mediów społecznościowych w procesie komunikacji marketingowej – przykład marek modowych. „Marketing i Rynek”, nr 11, pp. 123-131.
 • Cheung Ch., Chiu P., Lee M. (2011): Online Social Networks: Why Do Students Use Facebook? „Computers in Human Behavior”, No. 27(4).
 • Collier R. (2014): Patient Engagement or Social Media Marketing. “Canadian Medical Association Journal” April.
 • Duarte N. (2014): Business Strategies on Innovation, Risk and Proactivity. “Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation”, Vol. I, pp. 302-303.
 • Frąckiewicz E. (2010): Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gudânescu N., Nicolau A., Mitran D. (2010): ICT Strategy Support for Business Development and Innovation. “Internal Auditing & Risk Management”, Vol. 4, Iss. 20, pp. 27-36.
 • Jurisic B. & Azevedo A. (2010): Building Customer – Brand Relationships in the Mobile Communications Market: The Role of Brand Tribalism and Brand Reputation. ”Brand Management”, No. 18 (4/5), pp. 349-366.
 • Kaplan A., Haenlein M. (2010): Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. „Business Horizons”, No. 53 (1), pp. 59-68.
 • Konkurs dla szkół „Przyszłość na talerzu” (2015). Ośrodek Rozwoju Edukacji, http://www.ore.edu.pl/654-uncategorised/polecamy/6317-konkurs-dla-szkol-przyszloscna-talerzu (access: 2.07.2015).
 • Lidl ma już ponad pół miliona fanów na Facebooku (2013). Nowy Marketing.pl, http://nowymarketing.pl/a/1017,lidlma-juz-ponad-pol-miliona-fanow-na-facebooku (access: 29.06.2015).
 • Mącik R. (2013): Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Mierzejewska B. (2008): Open Innovation – nowe podejście w procesach innowacji. „E-mentor”, No. 2 (24).
 • Najlepsza marka 2015. Raport. “Magazyn „Press” & „Press-Service Monitoring Mediów 2015, http://psmm.pl/pl/informacja-prasowa/biedronka-w-prasie-tesco-w-internecie-rankingmarek-sieci-handlowych (access: 14.10.2015).
 • Nikodemska J. (2012): Cyfrowa generacja. http://coaching.focus.pl/zycie/cyfrowageneracja-189 (access: 30.07.2015).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2005): Przyszłość konkurencji. PWE. Warszawa.
 • Reformat B., Bilińska-Reformat K. (2014): Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych. „Marketing i Rynek”, nr 4, pp. 208-214.
 • Słownik pojęć strategii rozwoju transportu do 2020 roku (2014). Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa.
 • Toffler A. (2006): Trzecia fala. Kurpisz. Warszawa.
 • [www 1] http://www.comarch.pl/erp/aktualnosci/747-nowosci-w-comarch-erp-xl-2014/ (access: 15.07.2015).
 • [www 2] http://www.netia.pl/files/uc/ujednolicona-komunikacja-w-handlu-detalicznym.pdf (access: 7.07.2015).
 • [www 3] http://www.sap.com,/industries/retail/index.epx (access: 20.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1948
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3541a1bb-fdf5-422b-b8b2-62befea9b596
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.