Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 24 | 4 | 27-33

Article title

Miłosierne oblicze Boga w znaku obrazu Jezu, ufam Tobie!

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Gospel of John says: “No one has ever seen God, but the one and only Son, who is him-self God and is in closest relationship with the Father, has made him known” (J 1, 18). In the scene where Philip asks Jesus: “Lord, show us the Father and that will be enough for us”. Jesus answers: “Don’t you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father” (J 14, 8–9). The subject of this article Merciful face of God in the sign of the picture “Jesus, I trust in you” refers to those words “Anyone who has seen me has seen the Father”. Looking at the image of the merciful Christ we have unusual experience. Faustina says that it represents the Incarnated Word of God, which took a human body with its limitations. The picture which was painted according to Jesus’ directions has its “limitations”. But still it is the icon of God who is rich in mercy

Year

Volume

24

Issue

4

Pages

27-33

Physical description

Contributors

author

References

 • Kowalska św. S. M. Faustyna, Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC 2005.
 • Nieść światu ogień miłosierdzia. Konferencje formacyjne z II Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, oprac. M.E. Siepak, red. J. Machniak, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2005.
 • Różycki I., Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2010.
 • Różycki I., Miłosierdzie Boże. Zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, Kraków: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1982.
 • Szczepaniec-Cięciak E., Malarz łaskami słynącego obrazu. Wspomnienie o Adolfie Hyle (1897–1965), artyście malarzu z Krakowa–Łagiewnik, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2012.
 • Szkoła miłosierdzia świętej Faustyny i Jana Pawła II. Referaty z III Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia, red. F. Ślusarczyk, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2008.
 • Wejman H., W biblijnej szkole miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2004.
 • Wejman H., Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia. Refleksje biblijne, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2006.
 • Wejman H., Biblijne oblicza ufności, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2007.
 • Witko A., Obraz Bożego Miłosierdzia, Kraków 1993.
 • Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu w łagiewnickim sanktuarium: materiały z sympozjum, red. J. Machniak, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2003.
 • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole ufności św. Siostry Faustyny, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2001.
 • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, W szkole miłosierdzia św. Siostry Faustyny, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2003.
 • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Piękno i bogactwo miłosierdzia, Kraków: Wydawnictwo „Misericordia” 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-357fab28-78c4-49e0-bd30-4fd49608b7d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.