Title

Studia Katechetyczne

Other titles
EN
Catechetical Studies
ISSN
0138-0672
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
rocznik / annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
„Studia Katechetyczne” są rocznikiem, na łamach którego pracownicy i doktoranci katechetyki mogą dzielić się swoimi dokonaniami naukowymi. Służą również pogłębianiu systematycznej wiedzy z różnych działów katechetyki, stosownie do zagadnienia podejmowanego na dorocznej sesji naukowej Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, odbywającej się w roku poprzedzającym wydanie danego tomu pisma. Nadrzędną misją „Studiów Katechetycznych” jest prowadzenie refleksji nad katechezą, przy udziale uznanych autorytetów katechetycznych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Pismo służy również wymianie myśli oraz dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami katechetycznymi i popularyzacji badań prowadzonych przez młodych naukowców w zakresie katechetyki. Podstawowe cele pisma to: 1. Prezentacja oryginalnych ujęć naukowych tematów przynależących do różnych działów katechetyki. 2. Przedstawianie aktualnych problemów i zagadnień katechetycznych w świetle nauczania Kościoła. 3. Upowszechnianie wyników badań naukowych nad katechezą oraz refleksji służącej doskonaleniu praktyki katechetycznej. 4. Wymiana myśli i doświadczeń nad polską katechezą oraz bieżąca prezentacja analogicznych tendencji zagranicznych. 5. Utrzymanie stałego kontaktu z przedstawicielami katechetyki z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. „Studia Katechetyczne” adresowane są do przede wszystkim do osób podejmujących naukową refleksję nad katechezą – członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pracowników akademickich oraz studentów i doktorantów katechetyki. Treści zawarte w „Studiach Katechetycznych” skoncentrowane są wokół zagadnień katechetycznych - zarówno odnośne do teorii katechezy, jak i praktyki katechetycznej. Mogą stanowić cenną lekturę dla przedstawicieli diecezjalnych referatów katechetycznych i nauczycieli religii oraz wszystkich, którzy w sposób profesjonalny zajmują się realizacją katechetycznej posługi słowa w różnych środowiskach.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.