Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 255 | 207-214

Article title

Współczesny konsument – konsument digitalny

Content

Title variants

EN
Contemporary consumer – digital consumer

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześni konsumenci dosyć szybko zaadaptowali się do zmieniającej się rzeczywistości rynkowej oraz nowych mobilnych rozwiązań. Korzystają z technologii, aby ułatwić sobie życie, podejmować rozsądne decyzje zakupowe, przez co na nowo definiują sposób, w jaki robią zakupy. Konsument digitalny to osoba regularnie robiąca zakupy w e-sklepach, korzystająca z wielu aplikacji dostępnych na platformach Android, Windows Phone, iOS i innych oraz dokonująca za ich pomocą zakupu produktów i usług. Konsument digitalny wyróżnia się na tle innych konsumentów pewnymi szczególnymi cechami. Artykuł ma na celu przedstawienie sylwetki współczesnego konsumenta, którego coraz częściej określa się mianem digitalnego.
EN
Contemporary consumer have quite quickly adapter to a changing market reality and new mobile solutions. They use technology in order to make their lives easier, take reasonable buying decisions, and thus, they redefine the way in which they do shopping. A digital consumer is a person who regularly does e-shopping and uses a lot of applications available on Android, Windows Phone, iOS platforms and others to purchase products and foods. A digital consumer is distinguished among other consumers by certain particular features. The aim of the article is to present of a contemporary consumer, who is more and more often described as a digital consumer.

Year

Volume

255

Pages

207-214

Physical description

Contributors

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania

References

 • Bandera-Sikorska J. (2013), Reklamy coraz bardziej irytują Polaków, „Harvard Business Review”, czerwiec, Polska.
 • Deloitte Report (2013), The Omnichannel Opportunity.
 • Gieracz M. (2014), Zwyczaje zakupowe „zniecierpliwionych” klientów, „Marketer+. Przewodnik po marketingu”, wrzesień-październik, nr 3(14).
 • Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska S. (2012), Przemiany zachowań konsumentów w kontekście wirtualizacji marketingu, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom II.
 • Sztucki T. (2001), Marketing w pytaniach i odpowiedziach, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Śliwińska K. (2007), Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Nowoczesne technologie – wyzwanie dla współczesnych konsumentów [w:] A. Burlita (red.), „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Nr 51, Bydgoszcz.
 • [www 1] http://www.ecommercepolska.pl (dostęp: 12.02.2015).
 • [www 2] http://www.shoppingshow.pl (dostęp: 18.02.2015).
 • [www 3] http://www.yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight…/006.pdf.pl (dostęp: 14.02.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-35c1fd87-7170-46f2-bd2f-d956b0ad1f97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.