PL EN


2016 | 301 | 94-103
Article title

Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów

Content
Title variants
EN
Analysis of the information society of selected countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza społeczeństw informacyjnych w wybranych krajach. Jako narzędzie analizy wykorzystano taksonomiczną metodę Warda oraz metodę k-średnich.
EN
The main aim of this paper is to present methods of analysis of the information society. The k-means method and the Ward’s method used to identify the types of the countries with different structures of information society.
Year
Volume
301
Pages
94-103
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
References
 • Bliźniuk G., Nowak J.S. (2005), Społeczeństwo informacyjne 2005, PTI, Katowice.
 • Chomątowski S., Sokołowski A. (1978), Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny", R. XXV, z. 2.
 • Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu, Warszawa.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków.
 • Janiga-Ćmiel A. (2014), Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Lipieta A., Malina A., Papież M., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo AE, Kraków.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Pociecha J. (2010), Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno- ekonomicznych, Materiały z konferencji: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy, GUS.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Rudnicki M., Jabłoński M. (2011), Administracja Publiczna Wobec Procesu Globalizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. (2015), Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, Wydawnictwo UE, Katowice.
 • Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Zorska A. (2011), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-360475d0-6a7b-48aa-8462-b624aadc904f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.