Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(79) | 185-197

Article title

KAŻDA Z WAS MOGŁABY ZNALEŹĆ́ SIĘ NA TYM DACHU! – DOŚWIADCZENIA KOBIECOŚCI W NARRACJACH BOHATEREK SPEKTAKLI TEATRU TELEWIZJI

Content

Title variants

EN
EACH OF YOU COULD BE ON THIS ROOF! - THE IMAGE OF FEMININITY IN THE NARRATIVES OF THE PROTAGONISTS OF THE TELEVISION THEATRE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesna epoka zmusza jednostkę do nieustannego poszukiwania swojej tożsamości. W moim artykule postanowiłam przyjrzeć się przestrzeni sztuk telewizyjnych i odszukać w niej inspirujące źródła dotyczące obrazów ludzkiej egzystencji. Spektakle Teatru Telewizji posłużyły mi jako zwierciadła, ukazujące niezwykłe odcienie kobiecych sylwetek. Swoją uwagę skoncentrowałam na obecnych w narracjach elementach: rolach społecznych, pragnieniach, znaczących relacjach z innymi ludźmi, kryzysach egzystencjalnych oraz newralgicznych wyborach życiowych. Teatralny kolaż̇ stał się podstawą do sformułowania refleksji na temat kobiecej kondycji we współczesnym świecie.
EN
The modern age forces the individual to constantly search for his/ her identity. In my article, I decided to look at the space of television art and find in it inspirational sources about the images of human existence. The plays of the Television Theatre served as mirrors, showing unusual shades of feminine profiles. I focused my attention on the elements included in narratives: social roles, desires, significant relationships with other people, existential crises and crucial life choices. Theatrical collage has become the basis for formulating reflections on the subject of women’s condition in the modern world.

Year

Volume

Pages

185-197

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-36104853-2cb4-466d-962e-9f7a6774d549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.