PL EN


2017 | 342 | 39-51
Article title

Proces zakupu online w świetle badań okulograficznych – rola opakowania, opisu i ceny produktu

Content
Title variants
EN
Online purchasing process in eye-tracking research – the role of packaging, product description and price
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań okulograficznych z udziałem klientów spożywczych sklepów internetowych. Badania miały charakter eksperymentalny, a ich celem było zidentyfikowanie kluczowych z punktu widzenia konsumenta informacji dotyczących produktu, które odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania decyzji o zakupie. Dokonano również porównania procesów decyzyjnych w zależności od znajomości marki. Jak się okazuje, badani najdłużej przyglądali się opakowaniom produktów, następnie ich opisom, a w dalszej kolejności cenie jednostkowej i przelicznikowej (zarówno dla produktów znanych, jak i nieznanych). Jednocześnie proces podejmowania decyzji był krótszy w przypadku znanych marek. Wyniki badań mogą stanowić praktyczną wskazówkę dla sklepów prowadzących internetową sprzedaż produktów spożywczych, dostarczając informacji istotnych dla optymalizacji strony. Powinny też wyjść w pewnym stopniu naprzeciw potrzebie poznania zachowań konsumentów – internautów kupujących produkty spożywcze.
EN
Article presents the results of eye-tracking research with online food store clients. The aim of the study was to identify the key product information, from the consumer’s point of view, which play an important role in his purchase decision-making process. Also decision-making processes were compared depending on the level of brand recognition. The findings may constitute practical guidance to shops offering online food products sale, providing information relevant for the web page optimization.
Year
Volume
342
Pages
39-51
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania. Katedra Strategii Marketingowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania. Katedra Strategii Marketingowych
References
 • Alba J., Lynch J., Weitz B., Janiszewski C. (1997), Interactive Home Shopping: Consumer, Retailer, and Manufacturer, “Journal of Marketing”, Vol. 61(3), s. 38-53.
 • Boutillier Le J., Boutillier Le S.S., Neslin S.A. (1994), A Replication and Extension of the Dickson and Sawyer Price-Awareness Study, “Marketing Letters”, Vol. 5(1), s. 31-42.
 • Brashear T.G., Kashyap V., Musante M.D., Donthu N. (2008), A Six-country Comparison of the Internet Shopper Profile, “Revista de Ciências da Administração”, Vol. 10(21), s. 54-75.
 • Dawes J., Nenycz-Thiel M. (2014), Comparing Retailer Purchase Patterns and Brand Metrics for In-store and Online Grocery Purchasing, “Journal of Marketing Management”, Vol. 30(3-4), s. 364-382.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów: innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Degeratu A.M., Rangaswamy A., Wu J. (2000), Consumer Choice Behavior in Online and Traditional Supermarkets: The Effects of Brand Name, Price, and Other Search Attributes, “International Journal of Research in Marketing”, Vol. 17, s. 55-78.
 • East R., Wright M., Vanhuele M. (2014), Zachowania konsumentów, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ehrenberg A.S.C. (1972), Repeat-buying: Theory and Applications, North-Holland Pub. Co., Madison, Wisconsin.
 • Falkowski A., Mackiewicz R. (2015), Psychologiczne aspekty wrażliwości cenowej. Perspektywa korzyści i strat, „Marketing i Rynek”, nr 1, s. 8-18.
 • Falkowski A., Tyszka T. (2014), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Foxall G.R., Goldsmith R.E. (1998), Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gregor B., Gotwald-Feja B., Łukaszewicz A. (2017), E-commerce a zachowania konsumentów [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja. Nowe technologie. Aktualne trendy. Otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 99-126.
 • Jach K., Miniewicz A. (2016), Zakupy spożywcze w polskim Internecie – badania pilotażowe, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 97, s. 115-127.
 • Mruk H., Jankowiak-Kaczmarek A. (2017), Wiedza o konsumentach z perspektywy ekonomii behawioralnej [w:] M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja. Nowe technologie. Aktualne trendy. Otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 79-98.
 • Nielsen J. (2006), Quantitative Studies: How Many Users to Test, Alertbox, https://www.nngroup.com/articles/quantitative-studies-how-many-users/ (dostęp: 13.12.2017).
 • Silayoi P., Speece M. (2007), The Importance of Packaging Attributes: A Conjoint Analysis Approach, “European Journal Of Marketing”, Vol. 41(11/12), s. 1495-1517.
 • Stasiuk K., Maison D. (2014), Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stefańska M., Nestorowicz R. (2015), Development of the Fair Trade Idea in Europe and United States [w:] M. Stefańska, R. Nestorowicz (red.), Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, Palgrave Macmillan, US, s. 35-65.
 • Szymański G., Kuliberda P. (2016), Analiza efektu ROPO w branży spożywczej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria Organizacja i Zarzadzanie”, z. 65, s. 123-133.
 • Wayne D., Hoyer W.D., Steven P., Brown S.P. (1990), Effects of Brand Awareness on Choice for a Common, Repeat-Purchase Product, “Journal of Consumer Research”, Vol. 17(2), s. 141-148.
 • [www 1] https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/nowy-raport-o-polskime-commerce-juz-dostepny.html (dostęp: 11.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-3617d6c7-ade7-49ec-b02e-408680121eca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.