PL EN


2016 | 297 | 22-37
Article title

Optymalna dywersyfikacja na polskim rynku inwestycyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
The optimal diversification on the Polish investment market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dywersyfikacja ryzyka jest nieodłącznym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Jednym z powszechnie stosowanych mierników stopnia zdywersyfikowania portfela jest liczba jego składników. Jednak metoda ta powinna być stosowana jedynie w przypadku portfeli o równych udziałach. Innymi narzędziami stosowanymi do oceny stopnia zdywersyfikowania są indeksy definiowane za pomocą udziałów poszczególnych walorów. Przykładem może być również indeks Herfindahla czy wykładnicza miara entropii. Jak pokazały liczne badania empiryczne, efekt dywersyfikacji jest związany z zależnością zachodzącą między korelacją a ryzykiem portfela. W artykule przedstawiono wskaźnik efektu dywersyfikacji uwzględniający taką zależność, a także model optymalizacyjny służący do konstrukcji portfeli o optymalnej dywersyfikacji. Zaprezentowany model został zastosowany do wyznaczenia portfeli inwestycyjnych dla danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
EN
Each investment is associated with the risk. The main goal of the investor is allocate the capital in that way to reduce the non-systematic (diversified) risk. The term „diversification effect” refers to the relationship between correlations and portfolio risk. About the diversification effect we can talk when capital is allocated to the assets whose returns have imperfect correlations. In this paper will be presented the new index of diversification which can be applied to construction the most diversified portfolios. Some properties of these type portfolios will be discussed. Presented methods will be applied to selection the most diversified portfolios on the Polish investment market.
Year
Volume
297
Pages
22-37
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Badań Operacyjnych
References
 • Abraham A., Fazal J., Seyyed A. (2001), Analysis of Diversification Benefits of Investing in the Emerging Gulf Equity Markets, “Managerial Finance”, 27 (10/11), s. 47-57.
 • Alekneviciene V., Alekneviciute E., Rinkeviciene R. (2012), Portfolio Size and Diversification Effect in Lithuanian Stock Exchange Market, “Engineering Economics”, 23(4), s. 338-347.
 • Cheng P., Roulac S.E. (2007), Measuring the Effectiveness of Geographical Diversification, “Journal of Real Estate Management”, 13, s. 29-44.
 • Choueifaty Y., Coignard Y. (2008), Toward Maximum Diversification, “Journal of Portfolio Management”, 35, s. 40-51.
 • Choueifaty Y., Froidure T., Reynier J. (2013), Properties of the Most Diversified Portfolios, “Journal of Investment Strategies”, Vol. 2, No 2, s. 49-70.
 • Conover C.M., Friday H.S., Sirmans G.S. (2002), Diversification Benefits from Foreign Real Estate Investments, “Journal of Real-Estate Portfolio Management”, 8, s. 17-25.
 • Evans J., Archer S. (1968), Diversification and the Reduction of Dispersion, “Journal of Finance”, 23 (5), s. 761-767.
 • Fisher L., Lorie J.H. (1970), Some Studies of Variability of Returns on Investments in Common Stocks, “The Journal of Business”, 43 (2), s. 99-134.
 • Frahm G., Wiechers C. (2011), On the Diversification of Portfolios of Risky Assets, “Seminar of Economic and Social Statistic University of Cologne”, 1/11.
 • Hart P.E. (1971), Entropy and Other Measures of Concentration, “Journal of the Royal Statistical Society”, 134, s. 73-85.
 • Hight G. (2009), A New Way to Look at Correlations: The Incremental Diversification Effect Measure, “Journal of Indexes”, s. 44-49.
 • Kandel S., McCulloch R., Stambaugh R. (1995), Bayesian Inference and Portfolio Efficiency, “Review of Financial Studies”, 8, s. 1-53.
 • Li K., Sarkar A., Wang Z. (2003), Diversification Benefits of Emerging Markets Subject to Portfolio Constraints, “Journal of Empirical Finance”, 10 (1), s. 57-80.
 • Marfels Ch. (1971), Absolute and Relative Measures of Concentration Reconsidered, “Kyklos”, 14, s. 753-766.
 • Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, “Journal of Finance”, 7, s. 77-91.
 • Newbould G.D., Poon P.S. (1993), The Minimum Number of Stocks Needed for Diversification, “Financial Practice and Education”, 3, s. 85-87.
 • Perold A.F. (2004), The Capital Asset Pricing Model, “Journal of Economic Perspectives”, 18 (3), s. 3-24.
 • Reshetukha O. (2006), Dywersyfikacja portfela zgodnie z koncepcją dominacji stochastycznej [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko’05, red. T. Trzaskalik, Katowice, s. 161-174.
 • Rudin A.M., Morgan J.S. (2006), A Portfolio Diversification Index, “The Journal of Portfolio Management”, s. 81-89.
 • Sharpe W. (1992), Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement “Journal of Portfolio Management”, Winter, s. 7-19.
 • Tang G.Y.N. (2004), How Efficient Is Naive Portfolio Diversification? An Educational Note, “The International Journal of Management Science”, 32, s. 155-160.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2004), Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Tarczyński W., Łuniewska M. (2006), Ograniczanie ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitałowym – dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko’05, red. T. Trzaskalik, Katowice, s. 219-228.
 • Welc J. (2010), Wpływ stopnia dywersyfikacji na ryzyko portfela akcji na przykładzie wybranych strategii kontrariańskich [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 117, “Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek”, Wrocław, s. 441-449.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-365e1481-785b-4b46-85e0-34e22f277f1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.